Open vacancy Åbo stad

Närvårdare, 2 anställningar

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Äldreomsorg och handikappservice, Äldreomsorg, Boendeservice för äldre, Äldreomsorgscentral 2, Tranbacken, Tranbackahemmet 1, nedre våningenÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-60-40-18
Första ansökningsdag: 
12.2.2018
Sista ansökningsdag: 
26.2.2018 15.00
Lön: 
2 073,00 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
2.5.2018
Arbetsbeskrivning

Anställning som närvårdare vid kohortenheten för vårdboende. Vid enheten bor äldre personer som har många sjukdomar och behöver mycket hjälp i sina dagliga funktioner. Verksamheten är boendeinriktad och stimulerande. Målet med verksamheten är att upprätthålla den boendes funktionsförmåga och resurser. Vård i livets slutskede ordnas i regel vid enheten. Samarbete med den boendes anhöriga är en viktig del av det dagliga arbetet. Närvårdaren sköter primärvårdsuppgifter självständigt, deltar i läkemedelsbehandlingen efter avlagt läkemedelstillstånd, bedömer den boendes funktionsförmåga och vårdbehov och upprättar utifrån dessa en vårdplan för den boende. När det gäller att bedöma vårdbehovet och upprätta vårdplanen använder närvårdaren kvalitetssystemet RAI (Resident Assessment Instrument) och den information som systemet genererar. Närvårdaren är medlem i det multiprofessionella vårdteamet och deltar i handledningen av studerande. Enheten ligger på adressen Tranbacksgatan 4, byggnad 41, 20700 Åbo.

Behörighetsvillkoren är en lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen eller tidigare utbildning på skolnivå.

Som merit räknas ett boendeinriktat arbetsgrepp samt god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Vi förutsätter också att du har vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Enhetschef Sirpa Karppinen, sirpa.karppinen@turku.fi tfn 050 577 1893

Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning.