Open vacancy Sjundeå kommun

SOMMARARBETARE, PERUSTLTK 102/2018

Sjundeå kommunSjundeå kommun, GrundtrygghetsavdelningenSjundeå
Arbetsnyckel: 
167976
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
9.3.2018 15.45
Lön: 
Lönen utgår enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Sommarjobb
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
2.5.2018
Arbetsbeskrivning

SEMESTERVIKAIRER TILL SJUNDEÅ KOMMUNS SENIORSERVICE, PERUSTLTK 102/2018

Sjundeå kommun söker semestervikarier till hemvården, bäddavdelningen och till enheterna för serviceboende. Hemvården är vård som utförs i det egna hemmet där klientens enskilda behov tas i beaktande. Bäddavdelningen har 20 patientplatser och på avdelningen vårdas både korttids - och långtidspatienter. Effektiverat serviceboende är avsett för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt, som inte längre klarar sig i sitt hem med hjälp av hemvården, stödtjänsterna och/eller anhöriga. Du kan bekanta dig med de olika enheterna på adressen www.sjundea.fi

Semestervikarier för närvårdare.
Behörighetskrav: Lämplig grundexamen inom social- och hälsovården. Även närvårdarstuderande beaktas. Meddela i ansökan till vilken enhet du i första hand söker till.

Vikariaten är av olika längd under tiden 2.5.-2.9.2018.

Organisationsbeskrivning

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.

Kontaktuppgifter

Villa Charlotta: Helena Auvinen, tfn. 050 386 0839, e-post: helena.auvinen@siuntio.fi
Hemvård: Cathrinne Wetterstrand, tfn 044 386 1272, e-post: cathrinne.wetterstrand@siuntio.fi
Bäddavdelningen och Azalea: Lillemor Forsén, tfn 044 386 1035, e-post:; lillemor.forsen@siuntio.fi