Open vacancy Åbo stad

Närvårdare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Äldreomsorg och handikappservice, Äldreomsorg, Hemvården, Norra hemvården, Hemvården i NättinummiÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-60-26-18
Första ansökningsdag: 
12.2.2018
Sista ansökningsdag: 
26.2.2018 15.00
Lön: 
2 000,70 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
5.3.2018
Arbetsbeskrivning

KHemvården är avsedd för äldre, funktionshindrade och långtidssjuka vars nedsatta funktionsförmåga hindrar dem från att klara sig på egen hand med de vardagliga sysslorna. Som närvårdare inom hemvården arbetar du som egen skötare för klienter inom hemvården och svarar för deras service på ett omfattande sätt. Arbetet som närvårdare inom hemvården förutsätter förmåga att arbeta i grupp, initiativrikedom samt förmåga att arbeta självständigt och förmåga att fatta beslut. Vi förväntar oss att den sökande har en positiv inställning till att utveckla sitt arbete. Av den sökande förväntas också aktivitet vid den helhetsbetonade vården av klienterna. Om du tycker att ett självständigt och ansvarsfullt arbete är just din grej, så vill vi ha dig med i vår utvecklingsinriktade arbetsgemenskap.

Behörighetsvillkoren är en lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen eller tidigare utbildning på skolnivå.

Som merit räknas gällande tillstånd för läkemedelsbehandling, möjlighet att använda egen bil.

Vi erbjuder dig mångsidiga arbetsuppgifter i ett multiprofessionellt team inom hemvården. Du har möjlighet att välja ansvarsområden som du är intresserad av.

Organisationsbeskrivning

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Kontaktuppgifter

Servicechef Outi Virtanen tfn 0500654392 / outi.virtanen@turku.fi

Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning