Open vacancy Lojo stad

Hälsovårdscentralläkare

Lojo stadLojo stad, VälfärdLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-31-18
Första ansökningsdag: 
12.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 15.00
Lön: 
Enligt LÄKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
enligt akta
Arbetsbeskrivning

Vi söker en hälsovårdscentralläkare till mångsidigt mottagningsarbete med huvudsaklig tjänstgöring på Lojo centrums hälsostation.

Behörighetsvillkoret är legitimation som läkare.
Vid tillsättningen av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader.
Den som väljs till tjänsten ska innan valet fastställs uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd från företagshälsovården vid Lojo stad.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

Tanja Nummila, puh. 044 374 0475

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 28.2.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet /LOH-09-31-18.