Open vacancy Lojo stad

Socialhandledare

Lojo stadLojo stad, Välfärd, SocialservicenLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-32-18
Första ansökningsdag: 
12.2.2018
Sista ansökningsdag: 
26.2.2018 15.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
01.03.2018 - 28.2.2019
Arbetsbeskrivning

Enheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker en socialhandledare till en visstidstjänst till socialtjänster som är avsedda för barnfamiljer.

Det grundläggande uppdraget för sektorn Välfärd är att bidra till Lojobornas lycka. Sektorn producerar kundorienterat tjänster i vardagen av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten utgående från klientens livssituation.
I Lojo utvecklas barnfamiljernas tjänster enligt regeringens spetsprojekt för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade samt att utveckla verksamhetskulturen.

Vi önskar att sökanden är innovativ, har goda samspelsfärdigheter och god förmåga att dokumentera. Arbetet förutsätter förmåga att arbeta både självständigt och i nätverk. Vi erbjuder en möjlighet att tillsammans med oss utveckla en ny verksamhet i ett tvärprofessionellt team, regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga samt en välfungerande företagshälsovård.

Den socialhandledare vi nu söker arbetar inom barnskyddets vård utom hemmet och eftervård. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att arbeta som medarbetare för föräldrar till placerade barn samt att ta hand om vuxna klienter inom barnskyddets eftervård.

Behörighetsvillkor: Tjänsten förutsätter socionombehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§, 32§).
Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen samt uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård.
Vid besättning av tjänsten följs 6 månaders prövotid. Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer information:
ledande socialhandledare Saija Jaatinen, tfn. 044 374 0073
chefen för barnfamiljearbetet Harald Holmström, tfn. 044 374 1225

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 26.2.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-32-18