Open vacancy Borgå stad

Ungdomsarbetskoordinator

Borgå stadUngdomstjänster Borgå
Arbetsnyckel: 
165774
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
5.3.2018 10.00
Lön: 
Lönen fastställs enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
12.3.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Borgå stads ungdomstjänster söker en ungdomsarbetskoordinator, till ordinarie arbetsavtalsförhållande från 12.3.2018 eller enligt överenskommelse, som ska svara för specialtjänsternas verksamhetshelhet.

Inom Borgå stads ungdomstjänster arbetar 21 ungdomsarbetare med olika arbetsbeskrivningar, anställda vid Navigatorn och två chefer. Till ungdomsarbetskoordinatorns uppgifter hör specialtjänsternas verksamhetsformer som omfattar koordinering av målinriktat ungdomsarbete, uppsökande arbete och Navigatorverksamhet samt arbete som närmaste chef.

Koordinatorn arbetar tillsammans med chefen för ungdomstjänsterna, och de utvecklar tillsammans med arbetstagarna ungdomsarbetet i Borgå. Ett tätt samarbete utförs med nätverket.

Av sökanden förutsätter vi en lämplig högskoleexamen eller eventuell tidigare examen på institutnivå samt arbetserfarenhet av chefsarbetet. Tidigare erfarenhet av ungdomsarbetet och andra arbetsuppgifter bland unga samt kunskaper i svenska räknas som merit.

Vi önskar att du känner till ungdomsarbetet i dag och att du har en samarbetsförmåga och ett uppslagsrikt, utvecklande och innovativt grepp i arbetet. Du har god en förmåga till växelverkan och kan organisera. Digitalt ungdomsarbete hör till våra arbetsmetoder i det vardagliga arbetet.

Arbetstiden är 36,75 timmar per vecka. Arbetstiden är i huvudsak under tjänstetiden. Lönen fastställs enligt AKTA. Borgå stad är en rökfri arbetsplats. Innan valet fastställs ska den som väljs uppvisa ett lagenligt straffregisterutdrag (504/2002) och ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Befattningen har en prövotid på 6 månader.

Skicka din ansökan senast 5.3.2018 kl. 10 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

ackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ger chef för ungdomstjänsterna Nina Jorkama, tfn 040 5500 580 nina.jorkama(at)porvoo.fi (inte under 25.1.- 4.2.2018).