Open vacancy Hangö stad

Förmanstjänst för öppenvård

Hangö stadHangö stad, GrundtrygghetenBerggatan 4Hangö
Arbetsnyckel: 
168029
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
23.2.2018 15.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Grundtrygghetsverket i Hangö ledigförklarar följande tjänst att sökas:

En förmanstjänst för öppenvård vid servicecentralen för äldrevårdstjänster

Öppenvården omfattar hemvård (sammanslagen områdesbunden hemservice och hemsjukvård) samt effektiverad hemrehabilitering och rehabiliterande dagverksamhet.

Öppenvårdens förman ansvarar för hemvården, hemrehabiliteringen och dagverksamheten i samråd med hemvårdens, hemrehabiliteringens och dagverksamhetens ansvariga skötare. Centrala uppgifter är utveckling av servicens kvalité, inverkan och produktivitet inom hemvården, hemrehabiliteringen och dagverksamheten i samråd med öppenvården och grundtrygghetens service.

Behörighetsvillkor för förmannen för öppenvård: magisters examen i hälsovetenskap eller högre högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller högre yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovård och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad personal inom hälsovården (559/1994) eller socialvården (817/2015) samt tilläggsutbildning i ledarskap, administration och förvaltning och god ledarförmåga samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vardera inhemska språk.

Handhavandet av tjänsten förutsätter erfarenhet av äldrevårdstjänster och skötsel av förmannauppgifter, inspirerande och inkluderande arbetsgrepp i förmannaarbetet, positiv attityd till utveckling av servicen samt förmåga att arbeta självständigt och långsiktigt. Öppenvårdens förman ingår i äldreservicecentralens ledningsgrupp.

Godtagbart läkarintyg skall företes innan tjänsten tas emot. Vid besättandet av tjänsten tillämpas fyra (4) månaders prövotid.

Tilläggsuppgifter ger äldreomsorgschef Leena Hytti 040 701 6985

Tjänsten söks senast 23.2.2018 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Hangö 9.2.2018

Grundtrygghetsverket

Organisationsbeskrivning

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel.

Kontaktuppgifter

Äldreomsorgschef Leena Hytti 040 701 6985