Open vacancy Maakunnat

Sisällöntuottaja suomen- ja saamenkieliseen viestintään

MaakunnatMaakuntien väliaikaishallinnot, Lapin liittoEnontekis, Enare, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Torneå, Utsjoki, Övertorneå
Arbetsnyckel: 
MVH-05-3-18
Första ansökningsdag: 
9.2.2018
Sista ansökningsdag: 
23.2.2018 15.00
Lön: 
Tehtävään valittavan henkilön nykyinen palkka. Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:ia.
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Deltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.3.2018 tai muuten sovitusti maalis-huhtikuun 2018 aikana.
Arbetsbeskrivning

JATKOIMME HAKUAIKAA:

Sisällöntuottajan keskeinen tehtävä on kertoa lappilaisille mitä tuleva Lapin maakunta tekee ja mikä uudistuksen valmistelussa on tällä hetkellä ajankohtaista. Lapin maakuntauudistuksen valmistelun viestinnän sisällöntuottajana vastaat Lapin maakuntauudistuksen viestinnän monikielisten (suomi ja saame) sisältöjen suunnittelusta ja itsenäisestä toteuttamisesta erilaisiin viestintäkanaviin.

Tehtävässä tarvitaan nopeaa laajojen aihepiirien hahmottamista sekä kykyä löytää ja tiivistää olennainen esimerkiksi tekstiksi, kuvaksi tai videoksi. Tehtävässä korostuu hyvän kirjoitustaidon lisäksi luovuus ja yhteistyö viestijäkollegoiden ja muiden valmistelijoiden sekä lappilaisten sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Tehtävä vaatii liikkumista eri puolilla Lapin maakuntaa.

Keskeiset sisällöntuottajan työtehtävät:

- Sisällöntuottaja suunnittelee ja tekee Lapin maakuntauudistuksen valmistelun viestinnän sisältöjä (tekstiä, kuvia, videoita, ym.) toimittajamaisesti ja monikanavaisesti esimerkiksi someen, uutiskirjeiseiin sekä mahdollisiin printtimateriaaleihin suomeksi ja/tai saameksi
- Sisällöntuottaja on viestinnän suunnittelijoiden työpari ja tukee valmistelun viestintäsuunnitelman toteutumista
- Sisällöntuottajan tehtäviin voi kuulua joskus myös pieniä käännöstöitä sekä käännettyjen tekstien editointia

Hakemuksessa pyydämme tuomaan esille osaamisen työn kuvauksessa mainittuihin tehtäviin.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

- viestinnän moniosaamista
- Lapin tuntemusta
- hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa
- erinomaista modernien viestinnän työkalujen (kuva, video, some, jne.) hallintaa
- oivaltamiskykyä ja rohkeutta tarttua toimeen
- halua kuunnella ja osallistaa lappilaisia tulevan maakunnan rakentamisessa
- itsenäistä ja projektimaista työotetta

Tehtävän edellytykset:

- soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto
- suomen JA saamen kielen eriomainen osaaminen
- työkokemus vastaavaa osaamista edellyttävistä tehtävistä (esim. toimittajan tai tiedottajan työ, monikanavainen viestintä, sosiaalinen media)
- ajokortti ja valmius liikkua sisältöjen perässä (juttukeikoilla) eri puolilla Lappia

Viestinnän sisällöntuottajan työnantajan kanssa Lapin liitto tekee yhteistyösopimuksen, siihen asti kunnes maakuntalaki ja voimaanpanolaki sekä sote-järjestämislaki tulevat voimaan, ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen. Suunnittelijan esimiehenä toimii maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja ja käytännön työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä viestinnän suunnittelijoiden, viestintätyöryhmän ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Valmistelua tehdään verkostomaisesti ja työtä voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.

Tehtävä pystytään täyttämään aluksi 31.5.2018 saakka. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa heti, kun tiedetään tarkemmin loppuvuoden 2018 valmistelun rahoitus.

Uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa työskentelevät tulevat tehtävään omalla palkallaan ja heidän osaltaan tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan kanssa työpanoksen ostamisesta valmisteluun, jolloin työnantaja ei vaihdu eivätkä työsuhteen ehdot muutu. Organisaatioiden ulkopuolelta tulevien kanssa sovitaan palkkauksesta. Hakulomakkeessa on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomus. Palkkauksessa ja palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:ia.

Sähköiset hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta perjantaihin 23.2.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuus hakea sähköisen järjestelmän kautta, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Kuoreen maininta Viestinnän sisällöntuottaja.

Organisationsbeskrivning

Lapin liitto on Suomen pohjoisimman ja maantieteellisesti laajimman maakunnan kehittäjä, kaavoittaja ja edunvalvoja. Lapin liitto on kuntayhtymä, jonka omistajia ovat kaikki Lapin 21 kuntaa.

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa työskentelee tällä hetkellä noin 20 henkilön valmistelutiimi koko- tai osa-aikaisesti. Valmistelijat työskentelevät muutosjohtajan alaisuudessa ja valmistelevat asioita väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Valinnat haettavana oleviin tehtäviin tekee väliaikainen valmistelutoimielin muutosjohtajan esityksestä.

Kontaktuppgifter

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän suunnittelija Jenni Lintula, p. 040 661 5611, jenni.lintula(at)lapinmaakunta.fi

Maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä, p. 040 768 8752, sähköposti: marja.perala(at)lapinmaakunta.fi.