Open vacancy Lojo stad

Socialrådgivare

Lojo stadLojo stad, Välfärd, VuxensocialarbeteLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-33-18
Första ansökningsdag: 
13.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 15.00
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
enligt avtal
Arbetsbeskrivning

Vi söker en socialrådgivare till en fastanställning.

Socialrådgivarens arbetsuppgifter omfattar kundarbete, där tonvikten ligger på att handleda och rådgiva kunder, bedöma deras servicebehov, pröva rätten till kompletterande/förebyggande utkomststöd.
Vi förväntar oss att den valda visar upp ett aktivt arbetssätt, flexibilitet och intresse för att utveckla arbetsrutinerna.
Vi uppskattar speciellt tidigare erfarenhet av vuxensocialarbete.

Behörighetskravet för tjänsten är en lämplig högskoleexamen, socionombehörighet enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

ledande socialarbetare Mikaela Heinonen-Lindholm,
tfn. 044 369 1239

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 28.2.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-33-18