Open vacancy Vasa stad

Barnträdgårdslärare

Vasa stadSmåbarnspedagogik/ Ristinummen päiväkotiVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-02-13-18
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
8.3.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.8.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker barnträdgårdslärare till Ristinummen päiväkoti.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordning 608/2005 samt behörighet att undervisa i förskola, förordning 986/1988 7§.

Vi förutsätter erfarenhet av arbete med barn i olika åldrar, sensitivitet och en positiv attityd till olika barn och familjer. En pedagogisk syn och positiv attityd till arbetet samt goda samarbets- och interaktionsfärdigheter.

Vi värdesätter entusiasm och utvecklingsvilja, flexibilitet och engagemang i arbetet, även arbetserfarenhet bland barn från olika kulturer.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare Hannele Katajisto
tfn 040 4825 545