Open vacancy Kaskö stad

Biblioteksfunktionär

Kaskö stadKaskö stad, bildningsväsendetRådhusgatan 34Kaskö
Arbetsnyckel: 
168285
Första ansökningsdag: 
12.2.2018
Sista ansökningsdag: 
9.3.2018 15.00
Lön: 
Grundlön enligt AKTA 02KIR050
Arbetets karaktär: 
Deltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.4.2018
Arbetsbeskrivning

Kaskö stads bildningsväsende lediganslår att sökas en tjänst som biblioteksfunktionär 75%. Tjänsten besätts fr.o.m. 1.4.2018. Kaskö stadsbibliotek ligger vid havets strand och betjänar den tvåspråkiga ö-stadens befolkning. Grundlön enligt AKTA 02KIR050. Prövotid 6 mån. Till biblioteksfunktionärens uppgifter hör biblioteksuppgifter, kundbetjäning samt sortering av bibliotekets material. Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen eller motsvarande tidigare läroverks yrkesgrundexamen. Av den sökande förutsätts goda kunskaper i de båda inhemska språken. Den sökande bör förete intyg över sitt hälsotillstånd innan valet bekräftas. Ansökningstiden utgår 9.3.2018 kl. 15.

Organisationsbeskrivning

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad där vi inom stadens organisation verkar nära kunden.

Kontaktuppgifter

Bildnings- och biblioteksdirektör Sirkka Suurla 040 5042535, sirkka.suurla@kaskinen.fi