Open vacancy Lojo stad

Närvårdare (2)

Lojo stadLojo stad, Välfärd, Serviceområdet för seniorer, HemvårdLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-34-18
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 15.00
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
enligt avtal
Arbetsbeskrivning

Lojo stad söker till sektorn Välfärd till hemvården inom seniorservicen två närvårdare till en resurspool för visstidsanställning för perioden 1.3.2018 - 31.12.2018.

Syftet med resurspoolen är att erbjuda personal vid akut frånvaro i de områden som hör till hemvården och dess verksamhet är tidsbestämd i början. Arbetskoordinatorerna inom hemvården placerar resurspoolens personal i områdena enligt de spelregler som chefen för resurspoolen och cheferna inom hemvården gemensamt har kommit överens om. Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i tvärprofessionella team.

Vi värdesätter kompetens i vårdarbete, ett utvecklingsinriktat arbetssätt och god social kompetens. Dessutom sätter vi värde på förmågan att arbeta vid flera olika enheter. Utöver formell behörighet förväntar vi oss erfarenhet av seniorarbete, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning i social- och hälsovård (lag 272/2005). Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira.

Kunskaper i båda de inhemska språken räknas som merit, arbetet kräver körkort och möjlighet att använda egen bil. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den närvårdare som väljs till ett vikariat säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe.

Lönen fastställs enligt AKTA. Vid tillsättningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska före tillträdet eller inom den överenskomna tiden uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

områdesansvarig inom hemvårdenKatariina Pelkonen tfn 044 374 7643
hemvårdens chef Sirkka Kinnunen tfn 050 357 4534

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 28.2.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-34-18.