Open vacancy Åbo stad

Ledande socialarbetare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Äldreomsorg och handikappservice, Äldreomsorg, Gemensamma funktioner inom äldreomsorgenÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-60-63-18
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
6.3.2018 15.00
Lön: 
3 467,62 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.5.2018
Arbetsbeskrivning

Den ledande socialarbetaren ansvarar för utvecklingsarbetet inom socialarbetet för äldreomsorgen samt koordinerar den multiprofessionella sas-arbetsgruppen som består av en sas-läkare och sas-skötare.

Under den ledande socialarbetaren lyder direkt 11 anställda i den sociala sektorn av vilka sex socialarbetare inom äldreomsorgen företrädesvis samarbetar med hemvården och privata servicehus samt fem socialhandledare som arbetar vid enheter för dygnetruntvården.

Därtill har den ledande socialarbetaren till uppgift att i samarbete med regionförvaltningsverket övervaka de privata företag som producerar boendetjänster för äldre.

Behörighetsvillkoren är behörighet som socialarbetare, kännedom i området samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Kontaktuppgifter

direktör för serviceområdet Sari Ahonen tfn 050 553 2447, sari.ahonen@turku.fi
ledande socialarbetare Anneli Busk p. 044 907 2790 / anneli.busk@turku.fi

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, Registratorskontoret, PB 670, 20101 Åbo