Open vacancy Vasa stad

Sjukskötare

Vasa stadHemvård / hemsjukvårdenVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-03-16-18
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Sjukvårdsserviceenheten inom hemvården vid Vasa stads social- och hälsosektorn söker två sjukskötare.
Placering till en början inom hemsjukvården.

Kompetenskrav är examen som sjukskötare.
Körkort.

Språkkunskapskrav är nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Vi värdesätter intresset i geriatrisk vård, flexibilitet, initiativrikedom samt vilja att lära sig nytt och utveckla verksamheten.
Utveckling - och arbete i hemvården kräver goda färdigheter i växelverkan och teamarbete samt rehabiliterande arbetsmetoder.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd samt ett vaccinationsintyg.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Chef för sjukvårdsservice-enheten Tuominen Birgitta tfn 06 325 2230.
E-post: fornamn.efternamn@vaasa.fi