Open vacancy Vasa stad

Vårdare

Vasa stadHemvård /JourteametVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-03-17-18
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stads social- och hälsosektorn söker en vårdare för tiden 1.3.-26.8.2018 till hemvårdens jourteam.

Kompetenskrav är examen som närvårdare, eller för uppgiften lämplig examen på skolnivå inom social- eller hälsovård.
Körkort.
Språkkunskapskravet är förmåga att förstå och använda finska och svenska språken.

Jourteamets uppgift är att svara på patienternas akuta utskrivningar från sjukhuset eller jouren samt att i samarbete med hemvårdsteamen delta i vården av patienterna.

Jourteamet fungerar från måndag till söndag både i kvälls- och morgonskift. I varje skift arbetar ett sjukskötare-vårdarepar. Vårdaren arbetar i ett mångprofessionellt team och bedömer vård -och rehabiliteringsbehovet i samarbete med bl.a. hemvårdsteamen, servicerådgivarna samt ergo- och fysioterapeuterna. Ansvarsläkarservicen finns tillgänglig dygnet runt för jourteamet.

Vi värdesätter intresset i geriatrisk akutvård, flexibilitet, initiativrikedom samt vilja att lära sig nytt och utveckla verksamheten.
Utveckling - och arbete i jourteamet kräver goda färdigheter i växelverkan och teamarbete samt rehabiliterande arbetsmetoder.

Prövotid är tre månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd samt ett vaccinationsintyg. De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Chef för sjukvårdsservice-enheten Tuominen Birgitta tfn 06 325 2230.
E-post: fornamn.efternamn@vaasa.fi