Open vacancy Lojo stad

Ergoterapeut

Lojo stadLojo stad, Välfärd, RehabiliteringLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-35-18
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 15.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Deltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt avtal
Arbetsbeskrivning

Lojo stad söker en deltidsanställd (50 %) ergoterapeut för barn.

Ergoterapeuten för barn ingår i familjecentrets tvärprofessionella arbetsgrupp. Undersöknings- och rehabiliteringsarbetsgruppen för barn och ungdomar består av en barnneurolog, neuropsykolog, talterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut och en sekreterare.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
- utvärdering och genomförande av ergoterapi för barn och handledning av grupper.
- handledning och rådgivning för barnets föräldrar, skolans och daghemmets personal i barnets rehabilitering.

Behörighetskravet är behörighet (559/1994) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården: ergoterapeutens examen samt registrering vid Valvira. Erfarenhet och utbildning inom ergoterapi för barn är meriterande.

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård och visa upp ett straffregisterutdrag (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer information om befattningen ges av
ergoterapeut Saana-Maaria Tenkanen , tfn 044 374 2287
rehabiliteringschef Petri Leppänen, tfn 044 374 2380

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 28.2.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-35-18.