Open vacancy Lovisa stad

2 specialbiblioteksfunktionärer

Lovisa stadBildningscentralenLovisa
Arbetsnyckel: 
168720
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
7.3.2018 12.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.4.2018
Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning

Lovisa är en idyllisk kuststad på knappa 15 200 invånare och den är belägen 90 kilometer öster om Helsingfors. Lovisa stad har ett huvudbibliotek, tre närbibliotek och en bokbuss.

Vi söker två specialbiblioteksfunktionärer inriktade på barn- och ungdomsbiblioteksarbete. Den fasta anställningen börjar 1.4.2018.

Utöver biblioteksfunktionärens grunduppgifter omfattar arbetsuppgifterna dessutom att utveckla samarbetet med skolorna och daghemmen i området, till exempel att ordna daghemsbarns- och elevgruppsbesök, bokprat, att hålla sagostunder och att samla bokkassar. Vi värdesätter det att du är förtrogen med innehållet i material för barn och unga samt att du är ivrig att utveckla ditt arbete. Du betjänar gärna kunderna samt du har samarbetsfärdigheter och erfarenhet av barnbiblioteksarbete. Arbetsuppgifterna delas upp mellan de två biblioteksfunktionärerna utifrån de styrkor som de valda har.

Biblioteksfunktionärens arbetsställe är i regel i huvudbiblioteket, men vid behov är du beredd att arbeta också i närbiblioteken och på bokbussen. Därför underlättas ditt arbete om du har ett körkort och tillgång till bil.

Behörighetskravet är yrkesinriktad grundexamen inom biblioteksbranschen vilken innefattar eller utöver vilken du avlagt minst 35 studieveckor / 60 studiepoäng i biblioteks- eller informationsbranschen. Vi förutsätter goda kunskaper i finska och svenska, övriga språkkunskaper räknas som merit.

Arbetet omfattar morgon- och kvällsturer samt regelbundet lördagsarbete. Veckoarbetstiden är 36,75 timmar. Lönen och arbetsvillkoren bestäms enligt AKTA. Vi tillämpar en prövotid på fyra månader. Om du väljs till uppgiften, ska du visa upp ett godtagbart läkarintyg och lämna in ett sådant brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002 som avses i 6 § 2 mom. i brottsregisterlagen 770/1993.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Ansökningarna skickas direkt via kuntarekry.fi. Bifoga skannade diplom som visar din behörighet eller skicka skriftliga kopior till adressen Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, PB 68, 07901 Lovisa. Ansökningarna ska vara framme senast onsdag 7.3.2018 före klockan 12.

Organisationsbeskrivning

Lovisa är en livskraftig kuststad som har nästan 16 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet

Kontaktuppgifter

Ytterligare uppgifter av bibliotekschef Danielle Backström, tfn 040 778 6385 / danielle.backstrom@loviisa.fi