Open vacancy Sibbo kommun

Närvårdare, hemvård

Sibbo kommunSocial- och hälsovårdsavdelningen, Service för äldreSibbo
Arbetsnyckel: 
168758
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 16.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
5.3.2018, eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun, där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst.

Hemvården i Sibbo fungerar dygnet runt, men arbetet är huvudsakligen tvåskiftsarbete. Hemvårdens fokusområden är bl.a. tidigt konstaterande av minnessjukdomar, resursinriktad rehabiliterande vård, samarbete med de anhöriga och vidareutveckling av närståendevården. Av sökandena förväntar vi oss ett aktivt utvecklingsgrepp om arbetet tillsammans med de andra medlemmarna i teamet. I planeringen av vården använder vi RAI-systemet och kännedom om detta system räknas som merit. Dessutom anser vi det vara viktigt att upprätthålla ett gott arbetsklimat och satsa på arbetshälsan.

Vi söker nu närvårdare till ordinarie befattning fr.o.m. 5.3.2018, eller enligt överenskommelse.

Arbetet sker i hela Sibbo området. För att sköta uppgiften krävs körkort och möjlighet att använda egen bil är önskvärt.

Behörighetskraven för närvårdarbefattningen är närvårdar- eller primärskötarexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Erfarenhet inom olika områden av hälso- och sjukvården räknas som merit. Arbetet är periodarbete.

Lönen bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA). I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader. Den valda ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 28.2.2018 kl. 16 via länken nedan eller på vår hemsida www.sibbo.fi Lediga arbetsplatser. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Uppgiften besätts genast då en lämplig person har hittats. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Organisationsbeskrivning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Sibbo är en rökfri kommun.

Kontaktuppgifter

Tilläggsinformation ger hemvårdsledare Mona Jonsson, tfn 0503385761, mona.jonsson(at)sipoo.fi.