Open vacancy Kimitoöns kommun

Sjukskötare (sommar/korttidsvikariat, äldreomsorg)

Kimitoöns kommunOmsorgsavdelningenKimitoön
Arbetsnyckel: 
168752
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
1.3.2018 14.00
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
4.6.2018
Arbetsbeskrivning

Äldreomsorgen inom Kimitoöns kommun erbjuder

SOMMARVIKARIAT av olika längd för SJUKSKÖTARE

samt olika KORTTIDSVIKARIAT inom äldreomsorgen.

Till vikariaten kan väljas personer med examen inom vårdbranschen, studerande eller andra personer som är intresserade av sommarjobb inom vården.

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

förman Heli Asplund tfn 4260 630, Silverbacken
förman Carita Pomrén tfn 4260 650, Hannahemmet
t.f. förman Sari Blomqvist tfn 4260 627, Almahemmet
förman Sofie Fredriksson tfn 4260 670, Vård i hemmet Södra distriktet
förman Maria Heinonen tfn 4260 620, Vård i hemmet Norra distriktet