Open vacancy Vasa stad

Fysioterapeut

Vasa stadLaihela samarbetsområde/FysioterapinVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-03-20-18
Första ansökningsdag: 
13.3.2018
Sista ansökningsdag: 
27.3.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
14.5.2018, eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker en fysioterapeut till Laihela samarbetsområde till ordinarie anställningsförhållande. Till en början är platsen fysioterapin.

Behörighetskravet är fysioterapeutexamen (YHS) eller motsvarande examen på tidigare institutsnivå.
Språkfärdighetskravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i det finska språket.

Vi förutsätter god förtrogenhet och praktiska färdigheter inom fysioterapi och rehabilitering i fråga om TULES- och neurologiska patienter samt vid handledning av olika patientgrupper. Självständigt och resultatriktad arbetsförmåga i fysioterapin inom öppenhälsovården och inom hjälpmedelsservicen.

Vi uppskattar aktiva arbetstag och skaffad fortbildning, såsom direktmottagningsutbildning för fysioterapeuter.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd samt ett vaccinationsintyg.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Tf. resultatområdesdirektör Tarja Koukkunen, tfn 040 356 4850
Avdelningsskötare inom fysioterapi Armi Eikkula, tfn 044 4750 283