Open vacancy Lovisa stad

Socialarbetare

Lovisa stadGrundtrygghetscentralen, specialtjänster för barn och ungdom Lovisa
Arbetsnyckel: 
171219
Första ansökningsdag: 
6.3.2018
Sista ansökningsdag: 
23.3.2018 12.00
Lön: 
Lön enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
2.5.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi söker en socialarbetare till barnfamiljers socialarbete, det är fråga om ett vikariat fram till 8.3.2019.

Vårt team för barnfamiljers socialarbete och barnskyddet består av fyra socialarbetare, tre socialhandledare och fyra familjehandledare. Tjänsterna för barn och unga är koncentrerade till Familjecentralen (socialarbete samt barnskyddet och familjerådgivning.

Vi har ett tätt samarbete med hälsovårdssidan, organisationen omfattar en kombinerad social- och hälsovård. Vi erbjuder en bra arbetsgemenskap och möjligheter att utveckla sej själv och sitt jobb genom skolning och arbetshandledning. Vi önskar att sökande har god förmåga till växelverkan och samarbete, är innovativ och kan arbeta självständigt. Socialarbetaren inom barnskyddet jobbar enligt den nya socialvårdslagen.

Behörighetskrav enligt lagen om yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015), rätt att utöva socialarbetaryrket på grundval av utbildning som genomgåtts i Finland. I brist på kompetenta sökande kan även studerande som utfört ämnesstudier samt praktik i socialt arbete med godkänt resultat anställas för högst ett år. Vid val till tjänst kan även sökande i slutskedet av studierna beaktas. Arbetstid enligt AKTA. Arbetsuppgifterna förutsätter tillgång till egen bil vid behov. Lovisa är en tvåspråkig stad, majoriteten har finska som modersmål.

Till tjänsten vald bör innan valet bekräftas uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex månader tillämpas.

Organisationsbeskrivning

Lovisa är en livskraftig kuststad som har nästan 16 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet.
Grundtrygghetscenralen i Lovisa stad erbjuder social- och hälsovårdstjänster,förutom seniorservice, även till Lappträsk kommun. På samarbetsområdet bor ca 18 300 invånare.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

tf. ansvarig för socialarbete Agneta Alm, tfn 0440 555 810, agneta.alm@loviisa.fi