Open vacancy Sibbo kommun

IT-utvecklingschef

Sibbo kommunEkonomi- och förvaltningscentralen, IT-tjänsterSibbo
Arbetsnyckel: 
172526
Första ansökningsdag: 
12.3.2018
Sista ansökningsdag: 
26.3.2018 20.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
2.5.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig skärgårdskommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Enligt kommunens strategi satsar man särskilt på att växa och förnyas med hjälp av digitalisering, och fokus ligger på invånarorientering och att erbjuda kommunens tjänster även digitalt. IT-tjänster har till uppgift att ansvara för Sibbo kommuns IT-funktioner, planera och bygga upp IT-infrastrukturen samt aktivt delta i digitala projekt. Dessutom ansvarar vi för apparatanskaffning och användarstöd.

Vi söker nu en IT-utvecklingschef fr.o.m. 2.5.2018, eller enligt överenskommelse

för att utveckla IT-tjänsters operativa verksamhet och ansvara för olika slags utvecklingsprojekt. Uppgiftens tyngdpunkt ligger på att utveckla funktioner och serviceprocesser med smidiga metoder samt på metoder och verktyg inom systemunderhåll. Du planerar och beskriver verksamhetshelheten och målbilden för våra IT-tjänster. Du dokumenterar, ger anvisningar och utbildar teamet och användarna samt främjar ibruktagandet av en smidig utveckling i organisationen. Du följer med och stöder användningen av tjänsterna, bedömer och rapporterar om hur de framskrider samt identifierar och prioriterar utvecklingsobjekt enligt mognadsnivåmodellen.

Vad gäller metoderna är du också verktygsägare och administratör. Du deltar i konkurrensutsättningar genom att utarbeta kraven för systemutvecklingen, underhållet och leverantörsamarbetet, och vid lanseringen av datasystem och tjänster stöder du ibruktagandet av nya verksamhetssätt i samarbete med våra leverantörer.

Vi förutsätter

- erfarenhet av att utveckla verksamheten och anpassa processer för smidig utveckling till befintliga verksamhetsmodeller

- kunnande och erfarenhet av de viktigaste referensramarna inom IT-branschen (t.ex. ITIL, modeller för projekthantering) och mognadsnivåmodeller / -tänkande

- kunnande om uppgiftshanteringssystem som stöder en smidig utveckling samt andra verktyg som stöder arbetet i ett smidigt team

- intresse för utbildning, coaching samt dokumentering och kommunikation.

Behörighetskravet för uppgiften är lämplig högskoleexamen, erfarenhet av projektledning, utvecklingsarbete och motsvarande arbete inom IT-branschen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt krävs god kommunikations- och kundserviceförmåga.

Vi erbjuder dig en mångsidig och utmanande uppgift, där vi värdesätter yrkesskicklighet, tjänstvillighet och öppenhet. Hos oss har du också en möjlighet att utveckla ditt eget arbete och ditt kunnande. Arbetsplatsen finns i Nickby invid välfungerande trafikförbindelser.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och prövotiden är sex månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut.

Ansökningarna jämte meritförteckning ska lämnas in senast 26.3.2018 kl. 20.00 via länken nedan. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Organisationsbeskrivning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Kontaktuppgifter

Mera information ger Chief Digital Officer Ethel Eriksson tel 0401916072 14.3. kl 12-17, 15.3 kl 10-13 och 23.3 kl 9-14 eller e-post ethel.eriksson(at)sibbo.fi.