Open vacancy Åbo stad

Servicesekreterare

Åbo stadÅbo stad, Stadsmiljösektorn, Regionala kollektivtrafikenÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU00-61-18-18
Första ansökningsdag: 
13.3.2018
Sista ansökningsdag: 
22.3.2018 15.00
Lön: 
2 215,51 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.5.2018
Arbetsbeskrivning

Regionala kollektivtrafiken är en expertorganisation som ansvarar för beredning av kollektivtrafikärenden inom det område som utgörs av kommunerna Åbo, Reso, Nådendal, S:t Karins, Lundo och Rusko. Den regionala kollektivtrafikbyrån har 25 anställda. Vårt mål är att göra kollektivtrafiken mer lockande för invånarna i Åbo och Åbo stadsregion.

Servicesekreterarens huvudsakliga uppgift är att övervaka försäljningen och redovisningen av resekort på Fölis service- och laddningsställen samt rådgivning i redovisningsärenden. Biljettintäkterna i kollektivtrafiken uppgår årligen till ca 26 miljoner euro.

Därtill sköter servicesekreteraren bl.a. om huvudlagrets materialbeställningar och distributionsarrangemang, arbetsresesedlar direkt med bolag, chaufförernas frikort med avtalstrafikidkare, beviljande av resekort som förutsätter ansökan samt övervakning av användningsrätten.

Behörighetsvillkoren är lämplig examen och tillräcklig arbetserfarenhet.

En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter samarbets- och kommunikationsförmåga, förmåga att tåla stress, initiativrikedom, siffernoggrannhet, IT-kunskaper, beredskap att tillägna sig nya applikationer.

I tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs ska innan valet fastställs uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef Pirjo Kuoppala, pirjo.kuoppala@turku.fi, tfn 044 907 5123

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning.