Open vacancy Sjundeå kommun

KANSLISEKRETERARE, PERUSTLTK 148/18

Sjundeå kommunGrundtrygghetsavdelningenParkstigen 1Sjundeå
Arbetsnyckel: 
172263
Första ansökningsdag: 
13.3.2018
Sista ansökningsdag: 
27.3.2018 15.45
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Sjundeå kommun lediganslår en befattning som kanslisekreterare för ett tidsbundet arbetsavtal 1.4. - 31.12.2018.

Till kanslisekreterarens uppgifter hör olika kansliuppgifter inom grundtrygghetsavdelningen, med tyngdpunkt inom socialservicen, bl.a fakturering, behandling av ansökningar och beredning av klientavgiftsbeslut och tjänster inom kundservice.

Vi värdesätter en positiv attityd, beredskap att sköta varierande uppgifter, samarbetsförmåga samt systematiskt sätt att arbeta på. Uppgiften förutsätter gott informationstekniskt kunnande och förtrogenhet om utnyttjandet av olika program. Stöd i arbetsuppgifterna fås i form av stöd av arbetsgruppen och chefen, möjlighet till utbildning och bra företagshälsovård.

Utbildning och arbetserfarenhet som uppgiften förutsätter
Av den sökande förutsätts en för uppgiften lämplig utbildning på minst institutnivå eller annan lämplig utbildning och erfarenhet av kansliuppgifter samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Erfarenhet av kansliuppgifter inom social- och hälsovården samt kännedom av Pro Consona och Pegasos dataprogram räknas som merit.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Arbetsförhållande är tidsbundet för tiden 1.4. - 31.12.2018. Kanslisekreterarens arbetsplats är på grundtrygghetsavdelningen. Arbetstidsformen är kansliarbetstid, den veckovisa arbetstiden är 36 t 45 min. Lönen betalas enligt AKTA. I befattningen tillämpas en fyra (4) månaders prövotid.

Organisationsbeskrivning

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.

Kontaktuppgifter

Tilläggsuppgifter om tjänsten fås av socialservicechef Karin Heerman, tfn 044 386 1245, e-post: karin.heerman@siuntio.fi