Open vacancy Hangö stad

Arbetsledare

Hangö stadHangö Vatten affärsverk Sandövägen 2Hangö
Arbetsnyckel: 
172658
Första ansökningsdag: 
13.3.2018
Sista ansökningsdag: 
2.4.2018 20.00
Lön: 
TS
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Affärsverket Hangö Vatten söker en ARBETSLEDARE för ett tidsbundet arbetsförhållande.
Arbetsledarens huvudsakliga verksamhetspunkt är affärsverket Hangö Vatten. Arbetet förutsätter mobilitet inom hela stadens område och till arbetet hör sakkunniguppgifter som vid behov utförs för Hangö stads övriga branscher.
De viktigaste arbetsuppgifterna:
- planering, styrning och övervakning av montörernas arbete (bl.a. underhåll av vatten- och avloppsnätet, installationsarbeten i anslutning till vattentjänstprocesserna samt felsökning och reparationer)
- svarar på kundernas och entreprenörernas kontakter (bl.a. beställningsarbeten och anslutningspunkter) samt samarbetar med övriga intressegrupper
Av sökanden förutsätts
- yrkesexamen från lämplig bransch (t.ex. byggmästare, VVS-ingenjör)
- behärskande av bägge inhemska språken
- minst B-körkort
- deltagande i joursystemet vid behov
För att framgångsrikt sköta uppgiften förutsätts därtill
- behövligt kunnande om förmansarbete
- bestämt förhållningssätt till följande av arbetssäkerhetsbestämmelser
- stresstålighet och behärskande av ständigt ändrande situationer
Vi värdesätter därtill
- tidigare arbetserfarenhet från vattentjänstbranschen eller av fastigheternas VVS-system

Du bör före arbetet påbörjas uppvisa att godtagbart läkarintyg över ditt hälsotillstånd samt delta i narkotikatest. Uppgiften är tidsbunden beroende på vikariatsbehov. På uppgiften tillämpas det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS.

Ansökan bör inlämnas via www.kuntarekry-sidorna eller sanna.varjus@hanko.fi.

Organisationsbeskrivning

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Hangö är en rökfri kommun.

Kontaktuppgifter

Affärsverkschef Sanna Varjus 040 5056 498 eller
sanna.varjus@hanko.fi
www.hanko.fi