Open vacancy Borgå stad

Hälsovårdscentralläkare, tjänst

Borgå stadÖppna tjänster och mottagningstjänster Borgå
Arbetsnyckel: 
172759
Första ansökningsdag: 
14.3.2018
Sista ansökningsdag: 
6.4.2018 15.00
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.6.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

En tjänst som hälsovårdscentralläkare vid Borgå stads öppna tjänster och mottagningstjänster är ledig att sökas från 1.6.2018.

Den första arbetsplatsen för tjänsten är hälsovårdscentralens enhet i Näse. Till tjänsteinnehavarens uppgifter hör traditionellt läkarmottagningsarbete och därtill olika arbeten bl.a. på rådgivningar och inom skol- och studerandehälsovården, i enlighet med hälsostationens arbetsfördelning.

Behörighetsvillkor är i Finland legitimerad läkare. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. I arbetet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

För tjänsten gäller en prövotid på 6 månader. Den som väljs till tjänsten ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs. Lönen fastställs enligt det lokala tjänstekollektivavtalet.

Skicka din arbetsansökan senast 6.4.2018 före kl. 15.00 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Ytterligare uppgifter: överläkare Susanna Varilo susanna.varilo@borga.fi, tfn 040 676 1387.