Open vacancy Kimitoöns kommun

Närvårdare

Kimitoöns kommunOmsorgsavdelningenKimitoön
Arbetsnyckel: 
177300
Första ansökningsdag: 
11.4.2018
Sista ansökningsdag: 
29.4.2018 23.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
21.5.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi anställer

en NÄRVÅRDARE i arbetsavtalsförhållande

Nuvarande placering är inom vård i hemmet.

Behörighetsvillkor: närvårdare eller primärskötare. Du ska ha goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Lön enligt AKTA. Den som väljs ska inlämna ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Prövotid 4 mån.

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

Äldreomsorgschef Eva Manelius tfn 4260 601, eva.manelius@kimitoon.fi