Open vacancy Borgå stad

Socialarbetare, tjänstvik.

Borgå stadSocialarbetet för barnfamiljerBorgå
Arbetsnyckel: 
177902
Första ansökningsdag: 
16.4.2018
Sista ansökningsdag: 
30.4.2018 15.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.6.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi söker en socialarbetare till socialarbete till barnfamiljer i Borgå för tiden 1.6-31.12.2018.

Vi erbjuder utmanande och intressanta uppdrag i en kunnig arbetsgemenskap. Barn- och familjetjänsternas enhet för socialarbete för barnfamiljers team består av 4 socialarbetare, 2 socialhandledare, 1 servicekoordinator, 1 byråsekreterare och 1 ledande socialarbetare.
Vi söker en professionell person inom socialarbete som ska förvekliga och utveckla socialvårdslagens tjänster. Socialarbetaren deltar också i att utvärdera stödbehovet hos barnfamiljer. I Borgå har man under de senaste åren utvecklat det sociala arbetet med barnfamiljer att innehålla allt fler förbyggande tjänster och utvecklingen kommer att fortsätta.

Som socialarbetare känner du servicenätverket och i syfte att öka klienternas delaktighet använder du kreativt de möjligheter som det multiprofessionella nätverksarbetet erbjuder. Du har en positiv attityd till utveckling och goda färdigheter i växelverkan. En fungerande struktur bestående av arbetshandledning och konsultation stöder arbetet. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Behörighetskravet är kompetens enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015). Dessutom förutsätter vi kunskap i båda inhemska språken. Erfarenhet av socialarbete och barnskydd räknas som merit.

Socialarbetarens arbetstid är 37,5 h/vecka. Lönesättningen fastställs enligt AKTA. Innan valet fastställs bör den som väljs uppvisa ett lagstadgat brottsregisterutdrag (504/2002). Prövotid tre (3) månader.

Skicka din ansökan senast 30.4.2018 kl 15 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ledande socialarbetare Ville Heininen tfn 040 6761385 ville.heininen@porvoo.fi eller servicechef Kristina Huopalainen tfn 040 778 4498 kristina.huopalainen@porvoo.fi