Open vacancy Kyrkslätts kommun

Avdelningsskötare

Kyrkslätts kommunVÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, Välfärdstjänster för äldre, Boende- och vårdtjänster dygnet runt, LINDGÅRDEN/VårdhemKyrkslätt
Arbetsnyckel: 
176309
Första ansökningsdag: 
16.4.2018
Sista ansökningsdag: 
11.5.2018 12.00
Lön: 
3198,56€/mån
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Arbetet inleds enligt avtal
Arbetsbeskrivning

KYRKSLÄTTS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, Välfärdstjänster för äldre, Boende- och vårdtjänster dygnet runt, LINDGÅRDEN/Vårdhem

Avdelningsskötare

Kom och led och utveckla välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätt!

I vårdhemmet Lindgården ledigförklaras en ordinarie tjänst som avdelningsskötare för en yrkeskunnig chef med genuint intresse för att utveckla verksamheten.

Du bör ha gedigen erfarenhet av arbete med äldre och av att fungera som chef, samt kunskaper i finska och svenska. Lindgården är en enhet med 60 platser som erbjuder institutions- och boendetjänster.

Behörighet för avdelningsskötaren enligt i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92), ändring Kst 18.10.2004 § 510 legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården med magisterexamen i hälsovetenskaper/hälsovård eller annan lämplig högskoleexamen eller specialexamen inom området eller yrkeshögskoleexamen (YH) inom hälsovården och 15 studiepoäng. Lämplig tilläggsutbildning i förvaltning och arbetsledning samt tillräcklig arbetserfarenhet.
Vi iakttar det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

I uppgiften fordras vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lön 3 198,56 €/mån.

Arbetet inleds enligt avtal.

Vi förväntar oss mycket av dig, men erbjuder dig en intressant arbetsplats, en mångprofessionell arbetsgemenskap och möjlighet att utveckla verksamheten.

Organisationsbeskrivning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med kommunen på adressen www.kyrkslatt.fi.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ges av avdelningsskötaren med ansvar för verksamhet dygnet runt Sari Ahola, tfn 050-3209106 eller per e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Lämna din ansökan före 11.5.2018 kl. 12.00 med kommunrekrys elektroniska blankett.