Open vacancy Borgå stad

Anläggningschef

Borgå stadBorgå vattenBorgå
Arbetsnyckel: 
181050
Första ansökningsdag: 
17.5.2018
Sista ansökningsdag: 
30.5.2018 15.00
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.7.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Borgå vatten är Borgå stads affärsverk som sköter vattentjänster. Borgå vatten inledde verksamheten år 1913. Vattenverket har cirka 45 anställda. Vi betjänar över 40 000 invånare och områdets näringsverksamhet.

Borgå vattens anläggningsenhet ansvarar för vattenproduktionen och avloppsvattenreningen. Vattenverkets vattenproduktion består av tre anläggningar för grundvatten eller konstgjort grundvatten, två reservvattentag, grundvattentag, tryckförhöjningsstationer samt två vattentorn. Avloppsvattenreningen sker i huvudsak vid Hermansö reningsverk. Anläggningsenheten ansvarar också för de mindre reningsverken i området samt för ca 80 avloppspumpstationer.

Vi söker till ett ordinarie arbetsavtalsförhållande från 1.7.2018

EN ANLÄGGNINGSCHEF

Anläggningschefen svarar för produktion av hushållsvatten och behandling av avloppsvatten och är chef för anläggningsenheten. Uppgiften förutsätter en lämplig högskole- eller universitetsexamen; till exempel inom kemi- eller processteknik-, vattenförsörjningsteknik eller maskinteknik. Erfarenhet av vattentjänster och automationssystemen är meriterande för skötseln av uppgiften.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut.
Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 30.5.2018 före kl. 15 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Tilläggsinformation ger anläggningschef Elina Antila tfn 040 489 9593

Ytterligare information om Borgå vatten finns på adressen www.borga.fi/vatten