För våra samarbetskumpaner – Vad betyder Mitt jobb?

Mitt jobb - Kuntarekry.fi ger information åt unga och yrkesverksamma inom ungdomssektorn om arbetsmöjligheterna på kommunsektorn. Här finns intressanta plock från kommunsektorn.

Mitt jobb – Med Kuntarekry.fi eftersträvas

  • sysselsättning åt unga på kommunsektorn
  • ökat intresse för branschens mångsidiga arbetsmöjligheter
  • ungas ansökningar till branschen
  • stöd för att fler kompetenta arbetstagare söker sig till kommunerna i framtiden

Mitt jobb - Kuntarekry.fi påverkar

  • Vi utvecklar för unga en kuntarekry.-fi/mitt jobb-databank som informerar om kommunjobb och olika arbetsrelaterade frågor
  • I sociala medier informerar vi unga om kommunbranschen
  • Vi producerar material och ordnar evenemang för kommunala arbetsgivare,  TE-byråernas arbetstagare, studiehandledare och ungdomsarbetare
  • Vi deltar i riksomfattande kampanjer (t ex. Vastuullinen kesäduuni)

Mitt jobb - Kuntarekry.fi –arbetet finansieras av Finlands Kommunförbund,  KT Kommunarbetsgivarna, Keva, Kommunfinans och  AVAINTA Arbetsgivarna rf. Arbetet förverkligas av Kuntarekry.fi-rekryteringstjänsten.