Utbildning ger dig kompetens och fördelar

Järjestelmä- ja rekrytointikoulutuksemme varmistavat, että työyhteisösi saa  Kuntarekrystä kaikki hyödyt irti.

Vår system- och rekryteringsutbildning är praktisk och gagnar all Kuntarekry-användning på din arbetsplats.

Målsättningen med utbildningarna är att lära ut effektiv systemanvändning och att utveckla rekryteringens olika verksamhetsmodeller helhetsmässigt. Kuntarekrys rekryteringsexperter fungerar som utbildare. Ta kontakt: tukipyynto@kuntarekry.fi

Lätt start med vår användarutbildning

Med användarutbildningen introduceras Kuntarekry-systemets grunder.

I utbildningen lär du dig rekryteringsprocessens innehåll med färdiga inställningar, systemets olika funktioner samt inställningarna som behövs för arbetsplatsens behov.

För vikarieregistrets användning och t ex sms-meddelanden ordnas separat utbildning.

Användarutbildningen sker 1 dag och ordnas på din arbetsplats.

Klassutbildningarna stärker ditt kunnande

De gemensamma klassutbildningarna ordnas för alla Kuntarekry-användare. Rekryteringssystemet lärs ut så att användningen blir ännu effektivare. Utbildningsinnehållet kan innehålla t ex basrekryteringen, vikarieregistret och systemets inställningar.

En dags utbildningarna ordnas i Helsingfors och runtom i landet.

Utbildningarna kompletterar, fortbildar och specificerar

Skräddarsydda utbildningar fördjupar systemkunskapen och användningen betjänar din egen rekryteringsprocess. Utbildningen planeras enligt arbetsplatsens behov och längden kan variera från några timmar till några arbetsdagar.

Utbildningarna ordnas på distans och hos kunden.