Skip to main content

Palkat kunta-alalla

13.4.2023 17:17

Palkat kunta-alalla

Kunta-alan työpaikkailmoituksissa käytetään usein ilmaisua ”palkkaus KVTES:n mukaan”. Mitä se oikein tarkoittaa, varsinkin euromääräisenä?

Kunnissa tienaa huonosti on sitkeästi elävä myytti. Mikä onkaan todellinen asian laita?

Tässä artikkelissa kerromme kunta-alan palkkausperusteista sekä annamme esimerkkejä keskimääräisistä kokonaisansioista eri tehtävissä. Viimeisimmät Tilastokeskuksen julkaisemat kunta-alan palkkatilastot ovat vuodelta 2021, päivitämme tähän artikkeliin tuoreimmat vuoden 2022 tiedot, kunhan ne julkaistaan.

Kunta-alalla työskenteli vuoden 2021 lokakuussa 434 000 henkilöä (katso lisää kunta-alan henkilöstötilastoja täältä). Kaiken kaikkiaan kunta-alalla työskennellään noin 7500 eri tehtävänimikkeellä.

Mihin palkkaus perustuu?

Kunta-alalla palkkaus perustuu työehtosopimuksiin, joista työmarkkinaosapuolet neuvottelevat säännöllisesti. Tämänhetkisestä, vuosien 2022-2025 sopimusratkaisusta voit lukea lisää Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n nettisivuilla.

Suurin osa kuntaorganisaatioiden henkilöstöstä työskentelee Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:in, Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES:in, Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen eli SOTE-sopimuksen, Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen eli LS:n tai Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n piirissä.

Palkkauksen rakenne vaihtelee sopimusaloittain. Valtaosa kokonaisansioista muodostuu kuitenkin kaikilla sopimusaloilla tehtäväkohtaisesta palkasta, jonka lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, työkokemuslisää ja tulospalkkioita.

Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan. Palveluaikaan sidotut lisät perustuu nimensä mukaisesti työkokemusvuosiin.

Kokonaisansio sisältää siis kaikki tehtäväkohtaisen palkan päälle maksettavat lisät, mukaan lukien kaikki lisä- ja ylityökorvaukset.

Lue lisää palkkausperusteista

Keskimääräisiä kokonaisansioita kunta-alan eri tehtävissä

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2021, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 454 euroa/kk.

Alla muutamia esimerkkejä eri ammattien keskiansioista:

 • Terveyskeskuslääkäri 7 142e / kk
 • Sairaanhoitaja 3 428e / kk
 • Lähihoitaja 2 998e / kk
 • Puheterapeutti 3 757e / kk
 • Sosiaalityöntekijä 3 882e / kk
 • Luokanopettaja 3 739e / kk
 • Varhaiskasvatuksen opettaja 2 861e / kk
 • Rakennustarkastaja 4 066e / kk
 • Arkkitehti 4 401e / kk
 • Kiinteistönhoitaja 2 664e / kk
 • Laitoshuoltaja 2 369e / kk
 • Lakimies 4 929e / kk
 • Kunnanjohtaja 7 413e / kk

Katso oman ammattialasi palkkatilastot

Harkitsetko kunta-alalle työllistymistä? Huomioi nämä!

Kunta-alan palkkataso on kilpailukykyinen yksityiseen sektoriin nähden.

On syytä huomioida, että työpaikkailmoituksissa usein ilmoitettu tehtäväkohtainen palkanosa ei välttämättä kerro koko kuvaa mahdollisesta kokonaisansiosta, ja että palkan määrään voi olla mahdollista vaikuttaa myös omalla työssä suoritumisella.

Kuntaorganisaatioilla voi olla mahdollisuus maksaa myös erillisiä kertapalkkioita hyvistä suorituksista. Lisäksi henkilöstöedut, kuten lounas-, työmatka-, liikunta- ja kulttuurietu sekä lakisääteistä pidempi vuosiloma ovat rahassa mitattavia etuja.

Hyvinvointialueiden palkkatiedot saadaan todennäköisesti tarkasteluun omana kokonaisuutenaan vuonna 2024, sote-palveluiden osalta palkkatiedot kuuluvat vielä vuoteen 2023 saakka kunta-alan tilastoihin.

Lähteet:

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Tilastokeskus

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista