Skip to main content

Kunta-alan palkat eri tehtävissä

29.10.2019 12:04

Kunta-alan palkat eri tehtävissä

Kunta-alan työpaikkailmoituksissa käytetään usein sanaparia ”palkka KVTES:n mukaan”. Sanapari on työnhaun kannalta oleellinen, mutta useille työnhakijoille mysteerinen asia. Mitä se KVTES oikein tarkoittaa? Ja mitä se on euromääräisenä? Kokosimme tähän artikkeliin tiivistetysti tietoa siitä, miten palkat kunnissa määräytyvät ja mihin ne perustuvat. Lopussa esittelemme joidenkin ammattialojen keskimääräisiä kokonaisansioita kuukausitasolla.

Kunta-alan työntekijöiden palkat perustuvat palkkausjärjestelmään, joka koostuu
• tehtäväkohtaisesta palkasta
• henkilökohtaisesta lisästä
• työkokemuslisästä
• tulospalkkiosta

Lisäksi voidaan maksaa kertapalkkiota sekä muita KVTES-sopimuksessa erikseen mainittuja lisiä, korvauksia ja palkkioita.

Kunta-alan työehtosopimuksista neuvotellaan muiden alojen tavoin tulevana keväänä, jolloin nykyinen sopimuskausi päättyy ja uusi kausi alkaa. Yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTESin piirissä on yli 300 000 palkansaajaa. Suurimpia tähän työehtosopimuksen piiriin kuuluvia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat. Yleisen virka- ja työehtosopimuksen lisäksi opettajilla, lääkäreillä ja teknisellä henkilöstöllä on omat sopimuksensa. Kaiken kaikkiaan kunta-alalla voi työskennellä 7500 eri tehtävänimikkeellä.

Kunta-alalla palkat koostuvat tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja erilaisista lisistä. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät ja mahdolliset ylityökorvaukset mukaan luettuina. Kunta-alaa harkitsevan ja kunta-alalla työskentelevän kannattaa pitää mielessä, että rahassa mitattava työsuhde-etu on kunta-alan lakisääteistä pitempi vuosiloma.

Alle on koottuna keskimääräisiä kokonaisansioita kuukausittain eri tehtävänimikkeillä. Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2018, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 215 euroa/kk.

Kunta-alan keskimääräisiä kokonaisansioita / kk, 2018 lokakuussa:
• sairaanhoitaja 3163 €
• lähihoitaja 2743 €
• lähihoitaja-lastenhoitaja 2169 €
• varhaiskasvatuksen opettaja 2661 €
• välinehuoltaja 2253 €
• siistijä 2023 €
• sosiaaliohjaaja 2744 €
• sosiaalityöntekijä 3550 €
• kätilö 3335 €
• rakennustarkastaja 3842 €
• luokanopettaja 3582 €
• suuhygienisti 2729 €
• puheterapeutti 3464 €
• ruokapalvelutyöntekijä 2159 €
• arkkitehti 4245 €

Lue lisää palkkaperusteista ja kunta-alan palkoista

Lue lisää kunta-alasta

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista