Skip to main content

Totuus opettajan työstä

9.3.2020 19:38

Totuus opettajan työstä

Jos haaveilet opettajan työstä pitkien lomien ja lyhyiden työpäivien vuoksi, voit jatkaa haaveilua edelleen. Sen sijaan, jos koet olevasi multitaskauksen ja vaihtuvien vuorovaikutustilanteiden mestari, opettajan ammatti on sinua varten. Kävimme ottamassa selvää, millaisista palasista luokanopettajan työpäivät koostuvat. Selvisi, että totuus opettajan työstä on pitkälti toisenlainen kuin monen mielessä siintää.

Opettajan työpäivä

Luokanopettaja, KM Tuire Suvitie on opettajana Turun kansainvälisessä koulussa. Tuire valmistui opettajaksi Turun opettajankoulutuslaitokselta vuonna 2006.

Tuire kertoo, että hänen tyypillinen työpäivänsä alkaa viimeistään klo 8. Aamun minuutit ovat kullan kalliita ja silloin valmistaudutaan päivään. Varsinainen opetustyö alkaa klo 8.15 ja päättyy klo 13-15. Opetustuntien lomassa on välitunteja, jotka kuluvat pääasiassa erilaisten asioiden hoitamiseen kuten

- oppilaiden tukemiseen
- riitojen selvittelyyn
- Wilma-viestien käsittelyyn
- puhelinkeskusteluun esimerkiksi oppilaan huoltajan kanssa
- seuraavan opetustunnin valmisteluun.

Lounaan Tuire syö aina lasten kanssa. Lounaan jälkeisellä välitunnilla Tuire yrittää ehtiä tapaamaan kollegoja kahvikupin äärellä, mutta silloinkin usein keskustelu pyörii työn ympärillä. Opetustuntien jälkeen iltapäivällä työt jatkuvat erilaisten kokousten, työryhmien ja tapaamisten merkeissä. Lisäksi on valmisteltava opetusta ja hoidettava oppilaiden sekä koulunpidollisia asioita. Kotiin Tuire lähtee yleensä klo 16, mutta töitä riittää myös kotiin vietäväksi, esim. korjattavat kokeet ja aineet.

Uusi opetussuunnitelma – keskiössä monialaisuus, tehtävien laajuus ja jatkuva arviointi

Luokanopettajan opetusvelvollisuus on minimissään 24 tuntia viikossa. Tuire kertoo, että uusi opetussuunnitelma on tuonut mukanaan uudistuksia opettamisen tapoihin ja sisältöihin. Merkittävin muutos on, että uusi opetussuunnitelma velvoittaa tekemään asioita eri tavalla kuin ennen. Opetuksen tulee olla monialaista ja oppiaineita yhdistävää. Lisäksi siihen tulee sisällyttää laaja-alaista osaamista, kuten monilukutaitoa, kulttuurista osaamista, yrittäjyyttä ja IT-taitoja. Opettajat tekevät opetuksen suunnittelutyötä opetustyön ulkopuolella iltaisin, viikonloppuisin tai loma-aikana.

Uuden opetussuunnitelman myötä myös oppilaiden arviointimenetelmät ovat muuttuneet. Uusi opetussuunnitelma velvoittaa jatkuvaan yksilölliseen arviointiin. Oppilaalla ja vanhemmalla on oikeus saada jatkuvaa palautetta oppilaasta ja oppilaan koulunkäynnin edistymisestä. Ennen oppilaita arvioitiin pääasiassa kokeen ja tuntikäyttäytymisen perusteella, nykyään arviointi on paljon monipuolisempaa. Arviointiin sisältyvät työskentelytaidot ja laaja-alainen osaaminen.

Päivittäisessä opetustyössä opettajan tulee huomioida myös luokassa olevat erityisoppilaat. Opettaja suunnittelee muun opetustyön ohessa oppilaille eriyttäviä materiaaleja ja työtapoja. Lisäksi hän täyttää kolmiportaisen tuen mukaiset erityisopetuksen asiakirjat ja tapaa moniammatillisia ryhmiä ja vanhempia..

Koulujen vastuu kasvanut yhteiskunnallisissa asioissa

Koulujen vastuulle on siirretty tehtäviä, jotka ovat ennen olleet muiden tahojen ja erityisesti kotien vastuulla. Koulun tehtävä on esimerkiksi nykyään puuttua lasten liikkumattomuuteen ja terveiden elämäntapojen ylläpitoon. Näitä tehdään toiminnallisilla opetustavoilla, kerhoilla ja välituntiliikuttamisella. Koulu opettaa lapsia vastuuseen, itsestä huolehtimiseen, turvataitoihin, digiajan haasteissa elämiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Koulun tehtävä on auttaa tasa-arvoisesti kaikkia lapsia ja nuoria selviytymään ja menestymään opinnoissaan ja elämässään parhaalla mahdollisella tavalla.

Kesälomalla palaudutaan ja valmistaudutaan tulevaan

Loma-ajat ovat opettajilla, niin kuin meillä kaikilla, työstä palautumisen aikaa. Intensiivisen vuoden jälkeen palautuminen ottaa aikaa. Tuire kertoo, että hänellä on tapana tehdä tiukasti töitä ja pitkää päivää toukokuussa, jotta voisi kesällä ansaitusti lomailla. Toiset vastaavasti hoitavat velvoitteita mieluummin kesäaikana. Näitä velvoitteita ovat luokan siivous, paperityöt, seuraavan lukukauden opetusmateriaalien tilaukset ja opetustyön suunnittelu. Moni opettaja myös täydennyskouluttaa itseään lomalla. Usein lomallakin seuraavan vuoden työ on jo mielessä, ja ammattikirjallisuuteen tulee tartuttua riippukeinussakin. Kun koulu elokuussa alkaa, opettajat ovat aloittaneet työt jo muutamaa päivää aiemmin. Valmistelutyötä helpottaa, jos opetusluokka on sama kuin keväällä. Uuden luokan kanssa on luonnollisesti myös enemmän valmistelutyötä.

Opettajan työtä sanotaan usein kutsumusammatiksi. Tuire kertoo rakastavansa työtään. Opettaja saa vastuullisesta työstään palkinnoksi tunteen siitä, että on saanut olla läsnä ja voinut vaikuttaa positiivisella tavalla monen lapsen elämään. Tämän päivän lapset ovat huomisen aikuisia joiden käsissä tulevaisuus on. Parasta opettajan työssä ovat yhdessä vietetyt hetket lasten kanssa: lukuisat naurut, hassuttelut, halaukset, oppimisen ilot ja kasvun pyrähdykset. Näiden pariin Tuire palaa joka aamu innokkain mielin.

Opettajien rekrytoinnit ovat tällä hetkellä täydessä käynnissä, joten tutustu paikkoihin ja jätä hakemuksesi!

Katso avoimet opettajien työpaikat Kuntarekryssä

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista