Skip to main content

Varhaiskasvatuksen opettaja – vastuuta ja vapautta lasten parissa

27.5.2019 09:59

Varhaiskasvatuksen opettaja – vastuuta ja vapautta lasten parissa

Varhaiskasvatus on opetus-, sosiaali- ja terveysalan ohella yksi kunta-alan suurimmista työllistäjistä. Varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja varhaiserityisopettajia. Sidosryhmätyöskentelyä tehdään tarvittaessa yli toimialojen esimerkiksi sosiaalialan kanssa. Kuntarekry kävi jututtamassa yhtä varhaiskasvatuksen opettajaa Enni-Mari Ylikörkköä. Enni-Mari opettaa tällä hetkellä Oulun yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmassa. Hänellä on toimi Oulun kaupungilla päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana. Päiväkodin lisäksi Enni on tehnyt varhaiskasvatuksen opettajan työtä myös avoimessa varhaiskasvatuksessa.

Lapset ja opettaminen houkuttelivat varhaiskasvatuksen opettajaksi

Enni hakeutui aikoinaan varhaiskasvatuksen alalle, sillä hänellä oli ajatuksissa ammatti opetus- ja kasvatusalalla. Kiinnostuksen kohteena kasvatustyössä olivat erityisesti lapset. Hänellä oli entuudestaan kokemusta lastenhoidosta ja nämä kokemukset vahvistivat ammatinvalintaa. Varhaiskasvatuksessa häntä viehätti erityisesti opettajana toimiminen, sillä varhaiskasvatuksen aika on ihmiselämän merkityksellisintä aikaa oppimisen näkökulmasta. Enni haki opiskelemaan kasvatustieteelliseen tiedekuntaan Oulun yliopistoon ja pääsi opiskelemaan varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus yliopistotutkinnolla

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saa vain yliopisto- eli kasvatustieteen kandidaatin tutkinnolla. Kandidaatin tutkinnon tulee sisältää varhaiskasvatuksen opinnot. Enni suosittelee omakohtaisella kokemuksella suorittamaan samalla kasvatustieteen maisterin tutkinnon, sillä se syventää osaamista varhaiskasvatukseen ja pedagogiikkaan. Tulevaisuudessa päiväkodin johtajilta vaaditaan kasvatustieteiden maisterin tutkinto ja varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen opettajan työn sisältö

Ennin työ varhaiskasvatuksen opettajana sisältää varhaiskasvatustoiminnan suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä. Varhaiskasvatuksen opettaja arvioi oman lapsiryhmän toimintaa ja sen kehittämistä. Tämän lisäksi arviointia tehdään myös koko päiväkodin osalta. Enni on päässyt kehittämään varhaiskasvatussuunnitelmaa myös kuntatasolla asti. Päivittäinen työ on vahvasti tiimityötä ryhmän muiden varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien kanssa. Yhteistyötä tehdään päivittäin myös lasten huoltajien ja vanhempien kanssa. Moniammatillisuus ulottuu lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Varhaiskasvatuksen opettajan palkka

Varhaiskasvatuksen opettajan vähimmäispalkka on 2367 euroa / kk ja sen lisäksi on mahdollista saada erilaisia kuntakohtaisia lisiä tai esimerkiksi esiopetuslisää. Palkkakehitys on ollut alalla viime vuosina positiivinen.

Parasta työssä ovat lapset ja opettaminen

Enni kiteyttää, että parasta hänen työssään ovat lapset ja se, että saa seurata lasten kehitystä ja kasvamista ja tukea heidän oppimistaan. Varhaiskasvatuksessa lapsille luodaan vahva pohja koko elämän kestävälle oppimisen polulle. Myös vapaus ja luovuus toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita yhdessä tiimin kanssa on Ennin mielestä palkitsevaa. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ja ennen kaikkea opettajana toimiminen ovat asioita, jotka ovat olleet vahvasti vaikuttamassa siihen, että Ennistä on tullut varhaiskasvatuksen opettaja.

Varhaiskasvatuksen avoimet työpaikat Kuntarekryssä

Lisää tästä aiheesta

Lue lisää aiheista