Iisalmen kaupunki Iisalmen kaupunki

Iisalmen kaupunki

Iisalmen kaupunki on nykyaikainen, turvallinen ja vakaa kuntatyönantaja, jonka henkilöstöpolitiikka on perustunut jo pitkään kaupungin arvoihin ja kaupunkistrategiaan. Käytännön toteutumista edistetään aktiivisesti ”Houkutteleva ja huolehtiva työnantaja”- toimenpideohjelmalla. Teemme henkilöstötyötä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti sekä tuloksia seuraten ja niihin reagoiden.

Arvostamme ja tuemme työntekijöiden halua kehittää omaa osaamistaan, työtään ja hyvinvointiaan. Pyrimme siihen, että jokainen saisi tehdä työtään innostuneesti omilla vahvuuksillaan ja kokisi työnsä mielekkääksi. Luottamus, avoin vuorovaikutus, toisen kunnioittaminen ja henkilöstön osallistaminen työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen ovat meille toimivan työyhteisön perusta, jonka haluamme pitää vahvana.

Iisalmen kaupungin organisaatiossa työskentelee noin 730 vakituista ja 220 määräaikaista työntekijää eri ammattialoilla. Kaupunki tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja mm. liikennepuistoon, puistotyöhön ja eri toimistotehtäviin. Kesätyöpaikat julkaistaan joka vuosi helmikuun aikana.

Työpaikat
Iisalmen kaupunki 10

Näytä kaikki