Iisalmen kaupunki - Kuntarekry

Merkityksellistä työtä osaavassa ja innostavassa työyhteisössä - työtä, jolla mahdollistetaan ihmeitä.

Iisalmen kaupunki

Tutustu meihin alla olevalla videolla

Hyvinvoiva henkilöstö

Iisalmen kaupunki on nykyaikainen, turvallinen ja vakaa kuntatyönantaja, jonka henkilöstöpolitiikka on perustunut jo pitkään kaupungin arvoihin ja kaupunkistrategiaan. Käytännön toteutumista edistetään aktiivisesti ”Hyvinvoiva henkilöstö”- toimenpideohjelmalla. Teemme henkilöstötyötä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti sekä tuloksia seuraten ja niihin reagoiden.

Arvostamme ja tuemme työntekijöiden halua kehittää omaa osaamistaan, työtään ja hyvinvointiaan. Pyrimme siihen, että jokainen saisi tehdä työtään innostuneesti omilla vahvuuksillaan ja kokisi työnsä merkitykselliseksi.

Töissä Iisalmen kaupungilla

Tutustu Iisalmen kaupungin työntekijöihin ja lue, millaista meillä on olla töissä!

Kunnossapitopäällikkö Kari

Kari työskentelee Iisalmen kaupungilla kunnossapitopäällikön tehtävässä. Kari vastaa kaupungin hallinnoimien rakennusten ja toimitilojen kunnossapidosta. Työhön kuuluu kaupungin toimitilojen kunnossapitoyksikön esihenkilönä toimiminen ja kunnossapitoon liittyvät vastuut.

Projektipäällikkö Kirsi

Kirsi työskentelee Iisalmen kaupungilla projektipäällikkönä Matkailu-hankkeessa nimeltä Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun. Hanke keskittyy matkailuun sekä sen saavutettavuuden kehittämiseen alueella tavoitteenaan, että matkailusta tulisi alueella vahva elinkeino.

Liikuntasuunnittelija Elina

Elina työskentelee Iisalmen kaupungilla liikuntasuunnittelijana. Työ on monipuolista ja siinä pääsee edistämään ihmisten hyvinvointia. Elina on vastuussa kaupungin liikuntatilojen vuoronjaosta ja liikuntahankkeiden ylläpidosta. Elina on toiminut tehtävässään nyt kaksi vuotta.

Löydä oma paikkasi ihmeidenmahdollistajien joukosta

Sijaisuudet

Tarjoamme lyhytaikaisia sijaisuuksia ruokapalveluissa, maatalouslomituksessa, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa.

Harjoittelupaikat

Harjoittelu tekee mestarin – ja ihmeidemahdollistajan! Iisalmen kaupunki tarjoaa vuosittain harjoittelupaikkoja lukuisille opiskelijoille ympäri vuoden, tee avoin hakemus.

Elämäni kunnossa

Me haluamme, että jokainen voi elää oman näköistä ja itselleen merkityksellistä elämää niin hyvinvoivana kuin se omalla kohdalla on mahdollista. Meillä Iisalmessa on oivalliset puitteet ja kaikki mahdollisuudet olla Elämänsä kunnossa – IHMEEN hyvässä kunnossa

Lue lisää

By Iisalmi- Emme odota ihmeitä teemme niitä

Millainen kaupunki Iisalmi on uran ja opiskelun kannalta? Löytyykö puolisolle töitä ja uranvaihtajalle opiskelumahdollisuuksia? Iisalmi on kansainvälisten ihmeidentekijäyritysten kaupunki, jossa elät yhtäaikaa maalla ja maailmalla - luonnon ja kansainvälisten uramahdollisuuksien äärellä. Tutustu ja tule mukaan osaamisen ketjuumme.

www.iisalmi/byiisalmi

Tutustu merkityksellisiin avoimiin työtehtäviin!