Elinvoima

Jämsän kaupungin elinvoimatoimi työpaikkana

Jämsän kaupungin elinvoimatoimen alle kuuluvat maankäyttö ja elinvoima, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja valvontatoimi.

Elinvoima ja maankäyttö

Elinvoima ja maankäyttö vastaa elinvoimatoimen hallinnosta, kaupungin yrityspalveluista, strategisesta maankäytöstä, kaavoituksesta, kiinteistönmuodostuksesta, maapolitiikasta, kartaston ja paikkatietoaineiston ylläpidosta, mittauspalveluista sekä kaupungin metsäomaisuuden hoidosta.

Tulosalueella työskentelee elinvoimajohtaja, maankäyttöinsinöörejä, kartoittajia, paikkatietoinsinöörejä, yrityspalvelupäälliköitä ja projektihenkilöitä erilaisissa elinvoimatoimen kehittämishankkeissa.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallistekniset palvelut vastaa liikenneväylien, puistojen, venesatamien sekä liikuntapaikkojen suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta ja jätehuollon järjestämisestä.

Tulosalueella työskentelee mm. kunnallistekniikan insinöörejä, ympäristöinsinööri, puutarhureita ja rakennusmestareita.

Tilapalvelut

Jämsän kaupungilla on reilu 100 kiinteistöä, joita tilapalvelut hallinnoivat ja huoltavat. Tilapalveluille kuuluvien rakennusten ja huoneistojen käyttöaste pyritään pitämään mahdollisimman korkeana ja vuokrataso kilpailukykyisenä.

Tilapalveluissa työskentelee kiinteistömestari, kiinteistönhoitajia, kunnossapitomestari, tilapalvelupäällikkö ja sihteeri.

Valvontatoimi

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakentamisen ja kaavojen toteuttamisen valvominen rakennuslaissa säädetyllä tavalla. Nopean ja notkean lupamenettelyn avulla pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten täyttymisestä sekä rakennusten soveltumisesta rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Rakennusvalvonta valvoo myös osaltaan rakennusten ja rakennetun ympäristön hoitoa ja kunnossapitoa sekä maa-ainesten ottoa.

Valvontatoimi muodostuu tehokkaasta tiimistä, jossa työskentelee muun muassa insinöörejä, rakennustarkastajia ja tekninen sihteeri.

Tutustu Jämsän kaupungin työntekijöihin

Jämsän kaupungin hanketyöntekijä Piritta Koskinen

Piritta Koskisella on laaja kokemus työskentelystä Jämsän kaupungilla. Nykyisessä projektipäällikön työssä yhdistyy monta mieleistä asiaa.

Marko Leppänen - Jämsän kaupungin yrityspalvelupäällikkö

Marko on aina tykännyt tehdä töitä Jämsässä, yli 25 vuotta työtä jämsäläisen yrittäjyyden hyväksi.

Avoimet työpaikat elinvoimatoimessa:

Kuntarekryä päivitetään 17.6. klo 17 - 23 välisenä aikana. Katkon aikana et pääse kirjautumaan omaan profiiliisi tai lähettämään työhakemuksia.