Paras paikka työskennellä.

Tervetuloa tekemään yhdessä parasta Kaarinaa.

Ole yksi parhaista, tule töihin Kaarinaan!

Kaarina on noin 36 000 asukkaan rohkeasti kehittyvä kaupunki Varsinais-Suomessa. Työllistämme noin 1200 eri alojen ammattilaista. Viimeisimmän työhyvinvointikyselymme mukaan 79 % työntekijöistämme suosittelisi meitä työnantajana. Tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

Kaarinan kaupungilla työskentelee monipuolisesti eri alojen ammattilaisia. Etsimme joukkoomme osaajia muun muassa varhaiskasvatukseen, perus- ja lukio-opetukseen, hallintoon, tekniselle alalle sekä vapaa-ajan palveluiden pariin.

Tervetuloa tekemään yhdessä parasta Kaarinaa arvojemme mukaisesti – avoimesti, rohkeasti ja yhteisöllisesti.

Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä

Panostamme työhyvinvointiin, jotta koko henkilöstömme voi tehdä oman työnsä hyvin. Seuraamme työhyvinvointia kyselyiden avulla ja kehitämme toimintaamme niiden perusteella. Meillä työskentelee osaava, asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Meille on tärkeää, että teemme avointa yhteistyötä toisiamme kannustaen ja kuunnellen. Tule mukaan parhaaseen joukkoomme! Ole #YksiParhaista

Yksi parhaista -juttusarja esittelee Kaarinan kaupungin työntekijöitä

Siivoustyönjohtaja Johanna Mäensalo tekee monipuolista työtä kivassa porukassa

Johanna Mäensalo on toiminut vuodesta 2018 kaupungin teknisissä palveluissa, aluksi siivoustyönohjaajana ja nyt siivoustyönjohtajana. Tutustu Johannan tehtävään ja lue miksi hän viihtyy Kaarinassa.

Soveltavan liikunnan suunnittelija Petteri Laakon työ on palkitsevaa ja merkityksellistä

Liikunnanohjaaja Petteri Laakko tuli Kaarinan kaupungin palvelukseen vuonna 2017. Vesiliikunnan ohjaajana uransa Kaarinassa aloittanut Petteri työskentelee nyt soveltavan liikunnan suunnittelijana liikunta- ja viherpalveluissa. Mikä tekee Petterin mielestä hänen työstään merkityksellisen?

Kaavasuunnittelija Lotta Salmisen työ vaikuttaa siihen, minkälaista Kaarinaa tulevaisuudessa rakennetaan

Lotta Salminen aloitti kaupungilla harjoittelijana marraskuussa 2022. Teknistä suunnittelua opiskellut Salminen on aina ollut kiinnostunut maankäytöstä ja kaavoituksesta ja tiesi haluavansa töihin kaupungille. Hyvin sujunut harjoittelu johti vakituiseen työpaikkaan. Mitä kaavasuunnittelija työhön kuuluu?

Haluamme, että viihdyt meillä ja voit hyvin!

Työntekoa tukevat edut

 • Tarjoamme käyttöösi ajantasaiset työvälineet.
 • Suhtaudumme positiivisesti hybridityöhön.
 • Käytössämme on liukuva ja joustava työaika (mahdollisuuksien mukaan).
 • Suhtaudumme myönteisesti perhe-elämän muuttuviin tilanteisiin. Tarjoamme esimerkiksi koulunaloitusvapaan peruskoulun aloittavan huoltajille.

Terveyttä ja hyvinvointia tukevat edut

 • Kattava ja toimiva työterveyshuolto, joka sisältää myös mm. työpsykologin ja muita mielenterveyttä tukevia palveluja, kuten matalan kynnyksen chatin asiantuntijan kanssa.
 • Tarjoamme liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä etuja ja palveluita. Voit nauttia esimerkiksi maksuttomista kaupungin kuntosaleista ja uimahallista sekä saada hyvityksen vapaavalintaisesta liikuntatapahtumasta ja kansalaisopiston liikunnasta. Voit myös hyödyntää työsuhdepolkupyöräetua.
 • Tuemme paikallisia yrittäjiä tarjoamalla henkilökuntaetuja kaarinalaisiin palveluihin.

Osaamisen kehittäminen ja koulutukset

 • Kannustamme oppimaan uutta! Meillä on hyvät kouluttautumismahdollisuudet niin omassa työssä kehittymiseen kuin uralla eteenpäin pääsemiseenkin.
 • Kansalaisopiston kurssialennus oman opistomme kursseista.
 • Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kehittää työtehtäväänsä ja sen sisältöä.

Kiitokset ja muistamiset

 • Muistamme palvelusvuosilahjoilla kaupungissa pitkään työskennelleitä.
 • Kaikki työntekijämme saavat 50- ja 60-vuotispäiviensä johdosta palkallisen vapaapäivän.
 • Kiitämme erinomaisista aloitteista aloitepalkinnoilla.
 • Annamme kannustuspalkkiota hyvin tehdystä työstä yksilöille tai tiimeille.
 • Äänestämme ja palkitsemme vuoden "Yksi parhaista" ja "Pomon" tittelien saajat.
 • Vietämme kaupungin työntekijöiden kesken yhteisiä juhlia.

Meidän työmme on tuottaa iloa ja hyvinvointia kaupunkilaisille

Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalveluissa työskentelee muun muassa liikuntapaikanhoitajia, liikunnanohjaajia ja puutarhureita. Työtehtäviä ovat esimerkiksi liikuntapaikkojen ja viheralueiden rakennuttaminen ja ylläpito sekä liikunnanohjaus.

Liikunta- ja viherpalveluissa luodaan ja ylläpidetään viihtyisää, turvallista ja toimivaa lähiympäristöä sekä edistetään kaupunkilaisten liikkumista ja hyvinvointia. Liikunta- ja viherpalvelut tarjoavat monipuolisia ja laadukkaita sisä- ja ulkoliikuntapalveluita sekä virkistysmahdollisuuksia kaikille kaupunkilaisille.

Vapaa-ajan palvelut

Vapaa-ajan palveluissa työskentelee muun muassa kirjastonhoitajia, informaatikkoja, nuorisotyöntekijöitä, kansalaisopiston tuntiopettajia ja toimisto- ja palvelusihteerejä.

Vapaa-ajan palveluiden tuottamaa vapaa-ajan tekemistä ja kokemista ovat esimerkiksi kulttuurielämykset, kirjaston käyttö, taitojen kehittäminen kansalaisopiston kursseilla tai nuorten toiminta eri tilanteissa, kuten nuorisotiloilla. Palveluihin kuuluvat myös palvelupisteet, jotka auttavat kaarinalaisia mitä moninaisimmissa arjen asioissa.

Vapaa-ajan palvelut edistävät kaupunkilaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia ja tarjoavat mahdollisuuksia itsensä kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Meidän työmme on opettaa taitoja ja tietoja

Koulutus

Koulutuksen piirissä työskentelee muun muassa luokan- ja aineenopettajia, erityisopettajia, koulunkäynninohjaajia, koulusihteereitä sekä rehtoreita ja johtajaopettajia. Keikkatyö on mahdollista perusopetuksen ja lukion opettajien sijaisuuksiin sekä koulunkäynninohjaajan tehtäviin.

Koulutuksen ammattilaiset järjestävät kaarinalaisille laadukasta opetusta perusopetuksessa, lukiossa ja aikuislukiossa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluissa työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia, leikkipuisto-ohjaajia, palveluohjaajia sekä sihteereitä. Myös keikkatyöskentely on mahdollista yksiköissämme.

Varhaiskasvatuksen työntekijät muun muassa järjestävät lapsille varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä ohjaavat ja neuvovat kaarinalaisia huoltajia. Varhaiskasvatuksen toimintaan kuuluu myös avoimen varhaiskasvatuksen leikkipuistotoiminta sekä liikuntakerho.

Meidän työmme on taata turvallinen ja sujuva arki kehittyvässä kaupungissa

Infrapalvelut, tila- ja ravintopalvelut, talonrakennus ja kunnossapito sekä vesihuoltolaitos

Infrapalveluissa, tila- ja ravintopalveluissa, talonrakennuksen ja kunnossapidon alueella sekä vesihuoltolaitoksella työskentelee muun muassa kunnossapitoinsinöörejä, putkiasentajia, verkostoinsinöörejä, laitoshuoltajia, siivoustyönjohtajia ja ruokapalvelutyöntekijöitä. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi Kaarinan rakennuskannan, infran ja vesiverkostojen kunnossa- ja ylläpito sekä kaupungin kiinteistöjen puhtaudesta huolehtiminen.

Palveluillamme luodaan ja ylläpidetään turvallisia, terveellisiä ja toimivia rakenteita elää, opiskella ja työskennellä.

Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalveluissa työskentelee muun muassa maankäyttöinsinöörejä, kaavasuunnittelijoita, toimistosihteereitä, LVI-tarkastaja ja ympäristöbiologi. Kaupunkikehityspalveluissa huolehditaan maankäyttöön ja elinvoimaan sekä ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan liittyvästä opastuksesta, suunnittelusta ja kehittymisestä.

Kaupunkikehityspalveluissa suunnitellaan kasvavaa kaupunkia sovittaen yhteen uutta ja jo olemassa olevaa rakentamista turvallisesti ja kestävästi. Toimintaan kuuluu myös esimerkiksi opaskarttapalvelun ylläpito. Kuntalaisia ja rakentajia palvellaan monipuolisesti lupa-asioissa sekä suorittamalla esimerkiksi tarkastuksia, mittauksia ja tonttien lohkomista.

Meidän työmme on mahdollistaa muiden kaupungin palvelujen sujuva toiminta sekä luoda yhteiset pelisäännöt

Kanslia- ja viestintäpalvelut

Hallintopalvelujen kanslia- ja viestintäpalveluissa työskentelee muun muassa hallinto- ja toimistosihteerejä, arkistosihteeri sekä viestintäasiantuntija ja verkkotoimittaja. Heidän työtehtäviään ovat muun muassa kaupungin hallinnon avustaminen, asiahallinnan järjestelmien käyttö, vaalien järjestäminen, arkistointi ja viestintä.

Tietohallinto

Tietohallinnossa työskentelee ICT-asiantuntijoita ja -suunnittelijoita, jotka huolehtivat kaupungin omien sähköisten palveluiden toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä käyttötuesta.

Tietohallinnon väki tukee kaupungin työntekijöitä, jotta he voivat tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja löytää työntekoon uusia ratkaisuja tietotekniikkaa hyödyntämällä.

Talous- ja hankintapalvelut

Kaupungin taloudesta ja rahoituksesta, hankinnoista ja kilpailutuksista huolehtivat muun muassa controller, hankintainsinööri ja hankintasihteeri. Talous- ja hankintapalveluiden väen työ on varmistaa, että kaupungin hankinnat onnistuvat ja että laskut, huomautukset ja perintä toimivat, mikä on tärkeää kaupungin toiminnan ja kehittymisen kannalta.

Kaarinan kaupungin palkkahallinnon hoitaa Tilikunta Oy.

Henkilöstöpalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen

Henkilöstöpalveluissa ja hyvinvoinnin edistämisen alueella työskentelevät muun muassa työhyvinvointikoordinaattori, henkilöstö- ja toimistosihteeri, rekrytointisuunnittelija sekä maahanmuuttokoordinaattori.

Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi kaupungin työntekijöiden ja esihenkilöiden ohjeistaminen ja tukeminen henkilöstöasioissa sekä rekrytoinneissa, kaarinalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen sekä maahanmuutto- ja kotouttamispalveluiden kehittäminen.

Kaarinan kaupungilta löytyy monipuolista osaamista

Kirjastonhoitaja Anu Lehtonen-Sonkki innostaa lapsia ja nuoria lukemaan

Kirjastonhoitaja Anu Lehtonen-Sonkki juhli kymmenettä vuottaan Kaarinan kaupungin palveluksessa. Anu työskentelee Piispanlähteen koulukirjastossa, sekä Kaarinan pääkirjastossa. Lue lisää mitä kaikkea kirjastonhoitajan työhön kuuluu!

Kunnallisteknisen asentajan Vesa Alasen työ vesihuollossa on itsenäistä, liikkuvaa ja yhteisöllistä

Vesa Alasen työura kunnallisteknisenä asentajana alkoi vuonna 2008 Piikkiön kunnan palveluksessa. Vuodesta 2015 Vesa on työskennellyt jäteveden pumppaamoiden valvonta- ja huoltotehtävissä. Millainen on Vesan työviikko?

Tarkastusinsinööri Maija Pentsisen työnä on varmistaa, että asuminen on terveellistä ja turvallista

Maija Pentsinen aloitti työt Kaarinan kaupungin rakennusvalvonnassa maaliskuussa 2023 tarkastusinsinöörinä. Maija työllä on iso vaikutus alueen asukkaille ja Maijan mukaankin asiakastapaamiset ovat työn suola. Mutta miten tarkastusinsinöörin työ asukkaille näkyy? Lue Maijan haastattelu!

Tällä hetkellä haemme parhaaseen joukkoomme: