Tule töihin Kainuun hyvinvointialueelle

Arjen helppous ja turvallisuus, vapaa-ajan mahdollisuudet, kunnon vuodenajat, hyvät työmahdollisuudet.

Terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin!

Kainuun hyvinvointialue on noin neljän tuhannen osaajan työpaikka, jonka tehtävänä on järjestää sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut koko maakunnassa.

Meillä tehdään asia­kas­läh­töis­tä ja laa­du­kas­ta työ­tä asiak­kai­den ja po­ti­lai­den par­haak­si mo­niam­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä. Meiltä löydät rennon työilmapiirin, saat tukea työtiimiltä. Tuem­me osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä ja meil­lä on hy­vät kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det. Kainuussa toimintoja uudistetaan jatkuvasti.

Ko­ko maa kil­pai­lee am­mat­ti­lai­sis­ta, mut­ta tie­däm­me vah­vuu­tem­me liit­ty­vän eri­tyi­ses­ti elä­män laa­tuun ruuh­ka-Suo­meen ver­rat­tu­na. Li­säk­si pa­nos­ta­mi­nen joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­jen hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­seen on nos­tet­tu kär­keen mo­nel­la ta­paa.

Etsitkö sinulle sopivaa työpaikkaa?

Kerromme lisää työmahdollisuuksista alueellamme.

Ota yhteyttä rekrytoijiimme

Yksiköitämme palkittiin hyvästä opiskelija ohjauksesta

Sotkamon terveyskeskussairaalan ja mielenterveyspalvelujen kotikuntoutuksen henkilöstöä on palkittu hyvästä opiskelijaohjauksesta. Palkinnot myönsivät Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun ammattiopisto, vuoden 2023 opiskelija- ja opettajapalautteiden perusteella. Hoitotyönjohtaja Marjo Huovinen-Tervo korostaa käytännön harjoittelun merkitystä ammatillisessa kehityksessä ja opiskelijaohjaajien vahvaa sitoutumista tulevien ammattilaisten kouluttamiseen. Laatusuositukset varmistavat korkeatasoisen ohjauksen Kainuussa, ja palkittuja yksiköitä on huomioitu myös aiemmin hyvästä opiskelijaohjauksesta. Keskeistä opiskelijaohjauksessa on koko yksikön positiivinen suhtautuminen ja opiskelijoiden saama tuki ja turvallinen oppimisympäristö.

Lue koko uutinen tästä

Perusterveydenhuollon lääkäri! Kainuu kutsuu!

"Täällä pystyy vaikuttamaan hyvin omaan työmääräänsä ja vastaanottoajat ovat tarpeeksi pitkiä, jotta kerkeää hoitaa kaikki potilaan asiat kerralla eikä paperitöitä kasaannu liikaa. Kainuun hyvinvointialue on joustava työnantaja ja kannustaa kouluttautumaan ja lisäksi erikoissairaanhoito löytyy samankaton alta, joten konsultointi on helppoa." (Hanna Tolonen, yleislääketieteen poliklinikka Kainuun keskussairaala)

Lisätietoja:
Perusterveydenhuollon ylilääkäri Atte Veteläinen p. 040 636 3597, atte.veteläinen@kainuu.fi

Viisi Vuotta Viihtyen Kainuussa

Laura on toiminut lastensuojelun sosiaalityöntekijänä Kainuun hyvinvointialueella viiden vuoden ajan ja viihtynyt tehtävässään erinomaisesti. Laura kertoo, että työilmapiiri on poikkeuksellisen hyvä, ja moniammatillinen apu on aina lähellä. Kainuun hyvinvointialue on vakaa ja luotettava työnantaja ja Lauran mielestä on ihanaa kun työssä pääsee tutustumaan myös Kainuun muihin kuntiin. Lauran kokemus osoittaa, kuinka tärkeää on työskennellä ympäristössä, jossa saa tukea ja arvostusta kollegoilta sekä mahdollisuuden kehittää itseään monipuolisesti.

Tule mukaan kuulemaan Lauran tarina ja kokemukset työskentelystä Kainuun hyvinvointialueella!

Hammashoitajaksi Kainuuseen

Hammashoitajamme Anni Paavola kertoo työstään Sotkamon hammashoitolassa "Kainuussa on hyvä olla".

Kiinnostuitko, annamme mielellämme lisätietoja työskentelystä Kainuun hyvinvointialueen eri hammashammashoitoloissa:

Johtava hammaslääkäri Anni Temonen p. 044 797 0413

Oh Sanna Tolonen p. 044 797 4240

Tule vaarojen hallitsijaksi Kainuuseen!

Kainuun pelastuslaitos etsii jatkuvasti henkilöstöä määräaikaisiin pelastustoiminnan tehtäviin. Jos olet pelastusalan ammattilainen tai opiskelija, ota yhteyttä tulosyksikön päälliköihin.

Eteläinen toimialue, toimintayksikköpäällikkö
Jaakko Schroderus, palopäällikkö p. 044 7100 168

Pohjoinen toimialue, toimintayksikköpäällikkö
Jukka Heikkinen, palopäällikkö p. 044 7100 531

Avoimet työpaikat