Sujuvaa arkea, tekemisen meininkiä ja välittämistä!

Tule töihin Kangasalan kaupungille

Kangasala on yli 32000 asukkaan kaupunki Tampereen naapurissa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kangasala on strategiansa mukaisesti palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala, jossa ei hävetä olla vaatimattomasti parhaita.

Kangasalla työskentelee n. 2000 työntekijää monipuolisissa tehtävissä. Kaupunki tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä eri ammattialoilla. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana Kangasala hoitaa myös Pälkäneen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kaupungin ammattilaiset huolehtivat, että asukkaiden arki sujuu

Tutustu alla olevien juttujen avulla ammattilaisiin, jotka työskentelevät kaupungin palveluissa teknisessä keskuksessa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, sivistyskeskuksessa ja hallinnossa.

Fysioterapeutti Jukka Puranen

Asiakkaan toimintakyvyn kohentuminen näkyy kotihoidon käyntimäärien ja kustannusten pienenemisenä.

Hyvinvointikoordinaattori Maija Mäkinen

Kangasala on Pirkanmaan kunnista ensimmäinen, joka palkkasi kokopäiväisen hyvinvointikoordinaattorin.

Varhaiskasvatuksen perhekoordinaattori Pirjo Hellsten

Parhaimmillaan vanhempien voimavarat ja perheen hyvinvointi lisääntyvät, kun perhe saa ajoissa tukea.

Liity hyvän piiriin!

Kangasala haluaa olla edelläkävijä. Henkilöstöä kannustetaan työn ja toimintatapojen aktiiviseen kehittämiseen. Meillä kuunnellaan, kokeillaan, mahdollistetaan ja välitetään.

Työnantajana haluamme, että henkilöstömme voi hyvin, kehittää omaa osaamistaan ja saa merkitystä sekä työniloa tekemästään työstään. Tarjoamme kannustavan työympäristön ja mahdollisuuksia kehittyä yhdessä.

Tule mukaan – ollaan yhdessä vaatimattomasti parhaita!

Merkityksellistä ja arvokasta työtä

Kangasalan kaupungilla on arvokas yhteiskunnallinen palvelutehtävä, jota sen monitaitoinen ammattilaisten joukko toteuttaa joka päivä. Kaupunki tuottaa yli 32 000 asukkaalleen monialaisia palveluita kolmessa eri palvelukeskuksessa, vesiliikelaitoksessa ja tytäryhtiöissä, ja huolehtii yli 600 lakisääteisen tehtävän hoitamisesta. Kangasalan kaupungilla on palveluksessaan yli 2 000 työntekijää ja käytössä yli 200 erilaista ammattinimikettä.

Sivistystoimi työllistää yli 800 henkilöä mm. opettajina, varhaiskasvatuksen lastenhoitajina sekä muissa kasvatustehtävissä sekä sitä tukevissa palveluissa. Lähes saman verran henkilöstöä työskentelee hoito- ja hoivapalveluissa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teknisen alan tehtäviä on maankäytön, rakentamisen sekä ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualueilla. Strategisen johdon toimialueella tuotetaan mm. kuntalais- ja työllisyyspalveluja kaupungin asukkaille.

Lyhytaikaiset sijaisuudet

Kaupungilla on tarjolla myös eripituisia sijaisuuksia. Lyhytaikaisia sijaisia tarvitaan mm. varhaiskasvatuksessa, ateria- ja siivouspalveluissa, opetuspalveluissa sekä hoitotyössä. Keikkatyö on nopea väylä työllistyä ja se tarjoaa sinulle näköalapaikan Kangasalan kaupungin tehtäviin. Keikkatyötä voit myös tehdä silloin, kun sinulle parhaiten sopii, vaikka opiskelun ohessa.

Varhaiskasvatuksen, ateria- ja siivouspalveluiden sekä opetuspalveluiden lyhytaikaisia sijaisuuksia voit hakea Kuntarekry-palvelun sijaisilmoituksemme kautta

Jätä keikkahakemus

Avoimet työpaikkamme

Välinehuoltaja huoltaa instrumentit siten kuin olisi itse seuraava potilas

LUE JUHAN URATARINA