Kankaanpään kaupunki

Kankaanpään kaupunki

Kankaanpää on kaupunki, joka on kasvanut luonnon muovaamalle asuin- ja kauppapaikalle Hämeen- ja Pohjankankaan yhtymäkohtaan ja on tätä nykyä Pohjois-Satakunnan elinkeinoelämän keskus. Kankaanpään luonnolle on ominaista suuri vaihtelevuus. Kaupungin alueen länsi- ja keskiosat ovat noin 60 metriä merenpinnan yläpuolella olevaa korkeuseroiltaan vähäistä tasankoa. Maanpinnan absoluuttinen korkeusero kasvaa siirryttäessä itään, jossa se ylittää 100 metriä saavuttaessa itäosia hallitseville Hämeen- ja Pohjankankaille.

Kankaanpään kaupunkikuvaa hallitsee tiiliarkkitehtuuri, ja tiili eri väreissään on asuintalojen sekä julkisten rakennusten suosikkimateriaali. Rakennusaineita ei aiemmin tarvinnut kaukaa hakea, sillä Kankaanpää on ollut melkoinen tiiliteollisuuden keskus. Keskustan asemakaavassa on haluttu säilyttää puistomainen kaupunkikuva. Torin ympäristö on rakennettu tiiviisti, mutta heti keskustakorttelien takaa alkavat alkuperäiseen luontoon kuuluvat mäntymetsiköt. Näin asian pitää tietysti ollakin, sillä mänty on Kankaanpään vaakunapuu.

Työpaikat
Kankaanpään kaupunki 1

Näytä kaikki