Hoitajaksi Soiteen - Kuntarekry

Hoitajaksi Soiteen

Tarjolla on monipuolisia työmahdollisuuskia hoitajille!

Soite työnantajana

Ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilökunta on menestyvän toiminnan edellytys. Soite tarjoaa työntekijöilleen turvallisen työpaikan ja hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Soitessa työskentelee n. 3800 eri alojen ammattilaista. Soitessa vallitsee reilu tekemisen meininki, työntekijöi­hin luotetaan ja heitä kunnioitetaan. Soiten henkilöstön työhyvinvointikyselyyn vastanneista 81,3 % suosittelisi Soitea työnantajana.

Arvostamme henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla kun henkilökunnan tietotaitoa kehitetään, varmistetaan asiakkaan vastaanottaman palvelun korkea laatu. Osaaminen lisää myös työssä viihtymistä, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Tervetuloa meille hoitajaksi!

Tutustu tarkemmin eri tehtäviin

Lähihoitajien tehtävät

Soitessa on runsaasti avoimia lähihoitajien tehtäviä. Käy tutustumassa avoimiin työpaikkoihin ja hae mukaan Soiteen!

Sairaanhoitajien tehtävät

Soitessa on runsaasti avoimia sairaanhoitajien tehtäviä. Käy tutustumassa avoimiin työpaikkoihin ja hae mukaan Soiteen!

Kaikki avoimet tehtävät

Soitessa on tarjolla myös muita avoimia tehtäviä. Käy tutustumassa avoimiin työpaikkoihin ja hae mukaan Soiteen!

Hoitajien avoimet sijaisuudet

Haemme Soiteen eri yksiköihin joulukauden ja uudenvuoden sijaisuuksiin sairaanhoitajia, kätilöitä, ja lähihoitajia. Työ on yleensä kolmivuorotyötä ja alkaa sopimuksen mukaan. Työtä on tarjolla koko maakunnan alueella useammassa yksikössä. Toimintaympäristöjä ovat mm. sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastot, vanhustenhuollon yksiköt, kotipalvelu sekä kehitysvammahuollon yksiköt. Lähihoitajan sijaisuuksiin otamme lähihoitajia sekä kätilö-, sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet 90 op rajan.

hae sijaiseksi

Tutustu työntekijöihimme

Millaista meillä on olla töissä? Lue alta tarkemmin Carinan, Jennin ja Lauran sekä Lilianin työstä.

Sairaanhoitaja Carina

Carina työskentelee Soitella sairaanhoitajana yleislääketieteen osastolla, psykogeriatrisessa yksikössä. Hänen työnsä pitää sisällään muun muassa potilaiden hoitoa, lääkäreiden avustamista, jatkohoidon suunnittelua sekä laajasti yhteistyötä omaisten kanssa.

Lähihoitajat Jenni ja Laura

Jenni ja Laura työskentelevät lähihoitajina Soiten sisätautien ja sydänsairauksien osastolla. He tekivät molemmat aikoinaan opintoihin kuuluvan viimeisen työssäoppimisjaksonsa Soiten sydänosastolla, jossa he ovat nyt työskennelleet noin 15 vuotta.

Sairaanhoitaja Lilian

Lilian työskentelee Soitella sairaanhoitajana tehden sisäisiä sijaisuuksia. Koulutukseltaan hän on sekä sairaanhoitaja että terveydenhoitaja. Sisäisenä sijaisena eli ”sissinä” toimiminen tarkoittaa, että hän kiertää sisäisesti eri osastoilla. Lilianilla on kuusi eri osastoa, joilla hän työskentelee.

Alan opiskelija, muista myös mahdollisuus työharjoitteluun

Oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja muodostuvat seuraavista toimialueista: terveyden ja sairaanhoidon palvelut, hoito ja hoiva, perheiden palvelut sekä kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut sekä tukipalvelut. Soitessa haluamme kehittää harjoittelujaksojen opetuksen ja ohjauksen laatua. Tätä varten keräämme opiskelijoita palautetta harjoittelujaksoilta, jotta voimme taata opiskelijoille hyvän ja opettavaisen työharjoittelujakson.

lue lisää