Sosiaalityöntekijäksi lasten, nuorten ja perheiden pariin

Lämpimästi tervetuloa tekemään hyvää keskisuomalaista arkea ihmiseltä ihmiselle!

Rakentaisitko omannäköisen työarjen Keski-Suomen hyvinvointialueella?

Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 500 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa​. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen​ ja arvostamme toistemme osaamista​.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa työskentelemme yhdessä hyvän keskisuomalaisen arjen puolesta. Vastuualueemme koostuu opiskeluhuollon, perheiden peruspalveluiden, lastensuojelun ja lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden palvelualueista sekä keskitettyjen palveluiden palveluyksiköstä.

Sosiaalityön monipuolisia työmahdollisuuksia löytyy koko Keski-Suomen alueelta: Hankasalmelta, Joutsasta, Jyväskylästä, Jämsästä, Kannonkoskelta, Karstulasta, Keuruulta, Kinnulasta, Kivijärveltä, Konnevedeltä, Kyyjärveltä, Laukaasta, Luhangasta, Multialta, Muuramesta, Petäjävedeltä, Pihtiputaalta, Saarijärveltä, Toivakasta, Uuraisilta, Viitasaarelta ja Äänekoskelta.

Tutustu toimintaamme tarkemmin alta ja löydä sinulle sopiva työyhteisö! 💚

Hyvää työarkea rakentamassa

Hyvän työarjen muodostumiseen vaikuttavat monet asiat. Erityisesti näitä asioita olemme valmiina sinulle tarjoamaan, jotta voisit rakentaa sen sinun näköisen työarjen meillä Keski-Suomessa:

  • Perehdytys: Perehdytyksessä huolehdimme, että pääset osaksi tiimiämme. Osalla alueista on käytössä sähköinen perehdytysohjelmisto Intro, joka vahvistaa suunnitelmallista ja aikataulutettua perehdytystämme. Muillakin alueilla Intron käyttöönottoa on suunniteltu. Yhdessä teemme jatkuvaa työtä kehittääksemme perehdytyskäytäntöjämme.
  • Työelämän joustot: Kaikilla sosiaalityöntekijöillä on käytössään liukuva työaika ja työntekijöiden tarpeet pyritään huomioimaan yksilöllisesti. Etätyö mahdollistetaan, toki tehtäväkohtaisesti ja työn luonne huomioiden.
  • Tiimin tuki: Tiimi ja esihenkilö toimivat aina tukenasi. Tiimeissämme on paljon pitkän linjan osaamista ja yhteistä tahtoa tehdä työarjesta toimivaa. Tehtävästä riippuen työtä voidaan tehdä työparityötä hyödyntäen. Esihenkilötyön tuki on pyritty rakentamaan toimivaksi koko vastuualueella ja esihenkilöt ovat läsnä päivittäisessä tekemisessä.
  • Työn tuki: Hyödynnämme työyhteisöissämme ryhmätyönohjausta sekä tarpeen mukaan pyrimme mahdollistamaan myös yksilötyönohjauksen. Osassa yksiköistämme on myös toimivat mentorointikäytännöt.
  • Konsultaatiomahdollisuudet: Konsultointiapua on aina tarvittaessa saatavilla niin työyhteisön sisältä, lakimieheltä ja erikoissairaanhoidosta, kuin myös muilta organisaatiomme ammattilaisilta.
  • Työhyvinvointi: Työhyvinvointiasi tukemaan tarjoamme liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut kattavan hyvinvointiedun sekä monipuolisesti erilaisia yritysalennuksia, joita voit hyödyntää henkilöstökortilla.

Työyhteisöt

Työyhteisömme koostuvat ammattitaitoisesta, osaavasta ja kehittämismyönteisestä henkilöstöstä. Työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä ja työyhteisöissä. Lisäksi palveluissamme nähdään tärkeäksi yhteistyö eri palvelualueiden välillä, sillä yhdessä saamme enemmän aikaan. Arjessa korostuu hyvä yhteishenki sekä huumori.

Esihenkilötyö koetaan tärkeäksi ja siihen panostetaan koulutuksilla ja työhön varatulla resurssilla. Osaavat ja ammattitaitoiset lähiesihenkilöt toimivat aidosti tiimin tukena.

Koulutusmahdollisuudet

Osaamisesi kehittymistä tuemme sekä sisäisten että ulkoisten koulutusten avulla. Sisäisiä koulutuksia järjestämme sekä palveluissamme että organisaatiotasolla. Pyrimme aina mahdollistamaan osaamisesi kehittymisen kouluttautumisen avulla.

Lakisääteisen täydennyskoulutuksen lisäksi pyrimme järjestämään myös muita palkallisia koulutuspäiviä. Tuemme myös tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa sinua palkallisilla opiskelupäivillä sekä palkallisella graduvapaalla.

Urakehitysmahdollisuudet

Isona organisaationa meillä on jatkuvasti tarjolla monipuolisesti erilaisia tehtäviä, joten omannäköisen urapolun rakentaminen on mahdollista.

Esihenkilötyöhön tähtääville johtavan sosiaalityöntekijän urapolku on hyvä vaihtoehto. Johtavana sosiaalityöntekijänä toimit tiimisi esihenkilönä ja vastaat muun muassa asiakasprosesseista, henkilöstöhallinnosta, talouden seurannasta sekä asiakastyön laadusta ja toiminnan kehittämisestä eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä edistäen.

"Työn ehdoton helmi on työkaverit ja tämä työyhteisö. Täällä on helppo toimia, helppo pyytää apua ja näkemystä omiin ajatuksiin. Työpaikkahaastattelussa mainittu esimiehen tuki ei ollut pelkkää sanahelinää, vaan täyttä totta."

- Olli, sosiaalityöntekijä

Lue Ollin uratarina

Monipuolisia työmahdollisuuksia eri puolilla Keski-Suomea

Tutustu alta työyhteisöihimme ja katso juuri nyt avoinna olevat tehtävämme 💚 Jos sinulla herää kysyttävää, ota meihin yhteyttä tai jätä yhteystietosi alempaa löytyvän lomakkeen kautta.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa käsitellään uudet lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot sekä tehdään palveluntarpeen arvioinnit, joiden yhteydessä selvitetään tarvittaessa lastensuojelun tarve. Sosiaalityöntekijänä arvioit ja käsittelet tulleita ilmoituksia yhdessä sosiaaliohjaajien kanssa sekä vastaat palvelutarpeen arviointiprosesseista. Työtä tehdään monialaisesti perheen kanssa toimivien muiden ammattilaisten kanssa.

Hyvinvointialueella osassa tiimeissä palvelutarpeen arviointi on eriytynyt omaksi tehtäväkseen ja osassa tiimejä työtä tehdään yhdennettynä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa.

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuuteen ohjaudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Toimit erityistä tukea tarvitsevien lasten omatyöntekijänä. Kokoat monitoimijaisia verkostoja, myönnät sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita sekä seuraat niiden vaikuttavuutta. Työskentely on suunnitelmallista, yksilöllistä ja perhelähtöistä. Työ on muutosta tukevaa ja perustuu perheen haluun ottaa tukea vastaan.

Hyvinvointialueella osassa tiimeissä lapsiperheiden sosiaalityö on eriytynyt omaksi tehtäväkseen ja osassa tiimejä työtä tehdään yhdennettynä palvelutarpeen arvioinnin kanssa.

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat adoptioneuvonta, lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeusasiat, lapsen elatussopimusasiat, puolison elatussopimusasiat, valvotut tapaamiset ja vanhemmuuden selvittäminen.

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat muun muassa lapsen isyyden ja äitiyden selvitykset, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen ja elatusapuun liittyvät neuvottelut, sopimusten vahvistamiset sekä tuomioistuimelle tehtävät olosuhdeselvitykset.

Opiskeluhuollon kuraattorin palvelut on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille. Kuraattori tukee oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Vastaavana kuraattorina tehtävänäsi on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuoltotyö. Lisäksi tehtäviisi kuuluu rakenteellinen sosiaalityö ja koko hyvinvointialueen kuraattorityöhön liittyviä kehittämistehtäviä.

Lastensuojelun avohuolto on palveluiden kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen tarpeisiin.

Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelun avohuollossa asiantuntijatyötä, johon kuuluu työskentely lapsen ja hänen läheisten kanssa, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja arviointi, lapsen kiireellinen sijoitus sekä huostaanoton valmistelu.

Avohuollon sosiaalityötä tehdään lähellä asiakasta, avohuollon tiimeissä. Hyvinvointialue on jaettu neljään alueeseen ja avohuollon tiimejä on yhteensä 12, joista yksi tiimi on keskittynyt kotouttamisvaiheen lastensuojelutyöhön, kahden tiimin toiminta on enemmän päivystysluonteista ja yksi tiimi on liikkuva.

Sijaishuollon sosiaalityötä tehdään kolmessa keskitetyssä tiimissä, joista työntekijät liikkuvat asiakkaiden luokse ympäri maakuntaa ja maata. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon tehtävänä on turvata sijaishuollossa olevan lapsen tasapainoinen kehitys sekä hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja ikätason mukaan. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on vastuussa lapsen hoidosta ja huolenpidosta sijaishuollossa.

Yksikössämme on lisäksi sijaishuollon ohjaus- ja tukitiimi Koivikko (perhehoitoyksikkö Koivikko ja laitosohjaus Koivikko), jossa valmennetaan perhehoitajia, tehdään perhehoidon tukityötä ja selvitetään sijaishuoltopaikkoja lastensuojelun sijoitusta tarvitseville lapsille sekä lyhytaikaisiin että pitkäaikaisiin sijoituksiin.

Jälkihuollon sosiaalityötä tehdään keskitetyissä tiimeissä, joista työntekijät liikkuvat asiakkaiden luokse ympäri maakuntaa ja maata. Jälkihuollon tiimit vastaavat asiakassuunnitelmaan perustuen sosiaalipalvelujen järjestämisestä 18 vuotta täyttäneelle nuorelle sijaishuollon tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen.

Jälkihuollon sosiaalityö on suunnitelmallista asiakas- ja asiantuntijatyötä, jonka tavoitteena on tukea nuoren itsenäistymistä ja aikuistumista, vahvistaa nuoren toimintakykyä ja vähentää syrjäytymisen riskiä.

Jälkihuollon sosiaalityöntekijänä järjestät ja koordinoit nuorelle hänen tarvitsemiaan palveluja ja tukea, perustuen yhdessä laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä kasvatus- ja perheneuvontaa tarjotaan seitsemässä toimipisteessä.

Lasten mielenterveystyö kohdentuu alle 13-vuotiaisiin ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö 13–17-vuotiaiden nuorten lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- tai päihdeongelmien hoitoon. Jyväskylän Nuorisovastaanotto palvelee 13–22-vuotiaita nuoria.

Neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikkö palvelee neuropsykiatrisissa haasteissa niissä tilanteissa, joissa lasta ja nuorta lähellä olevat palvelut, esimerkiksi oppilashuolto tai kouluterveydenhuolto, eivät ole riittäviä, mutta myöskään erikoissairaanhoidon tai vammaispalveluiden kriteerit eivät täyty.

Tervetuloa sijaisuuteen lastensuojeluun!

Haluaisitko tehdä sosiaalityöntekijän sijaisuutta lastensuojelun avo-, sijais- tai jälkihuollossa? Sijaisena toimiessa sinulla tulee olla sosiaalityöntekijän pätevyys tai opiskelijana sosiaalityön sijaiskelpoisuus.

Lue lisää

Jätä yhteystietosi, niin keskustellaan toiveistasi ja räätälöidään yhdessä sinulle sopiva työarki 💚

Tai ole suoraan yhteydessä meihin!

Varhainen tuki (Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja sosiaalityö)
Palvelupäällikkö Satu Moisio: p. 050 304 8268, satu.moisio@hyvaks.fi

Perheoikeudelliset palvelut
Palvelupäällikkö Mirja Laitinen: p. 050 311 8647, mirja.laitinen@hyvaks.fi

Opiskeluhuolto
Palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi: p. 050 563 2418, seppo.huhtiniemi@hyvaks.fi

Lastensuojelun avohuolto
Palvelupäällikkö Minna Laurila-Paasonen: p. 040 763 8327, minna.laurila-paasonen@hyvaks.fi

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto
Palvelupäällikkö Piritta Huttunen: p. 050 552 4883, piritta.j.huttunen@hyvaks.fi

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut
Palvelupäällikkö Päivi Nevalainen, lasten ja perheiden erityinen tuki: p. 050 412 1310, paivi.nevalainen@hyvaks.fi

Palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen, nuorten mielenterveys ja päihdepalvelut: p. 040 480 6010, hanna.k.hamalainen@hyvaks.fi

Huoletonta asumista Keski-Suomessa

Keski-Suomi koostuu 22 kunnasta. Pääkaupunkina tunnettu Jyväskylä on ihmisen kokoinen kaupunki, joka tunnetaan sivistyksestä, koulutuksesta, kauniista luonnosta, liikunnasta ja mutkattomasta elämäntyylistä.

Toisaalta oman paikkasi voit löytää myös muista Keski-Suomen kunnista, vaikkapa pikkasen parempana periferiana tunnetulta Viitasaarelta, kokoaan suuremmasta Karstulasta tai Jämsästä, jossa sinut toivotetaan tervetulleeksi elämäsi tarinaan.

Viihdyitpä sitten paremmin kaupungin sykkeessä tai maaseudun rauhassa, tarjoaa Keski-Suomi varmasti sinulle sopivan asumisratkaisun.

Kuva: Visit Jyväskylä Region / Atacan Ergin

Lue lisää Keski-Suomen kunnista

Kohtaamme ihmislähtöisesti ja yhdenvertaisesti - Toimimme avoimesti yhteistyössä - Olemme luotettavia ja vastuullisia, myös tuleville sukupolville

Arvot - Keski-Suomen hyvinvointialuestrategia 2030

Tutustu Keski-Suomen hyvinvointialueeseen työnantajana