Skip to main content
Leppävirran kunta

Leppävirran kunta

Leppävirta on noin 10 000 asukkaan kehittyvä, menestyvä ja vetovoimainen kunta. Leppävirta sijaitsee Pohjois-Savossa, valtatie 5:n ja Saimaan syväväylän varrella Kuopion eteläisenä ja Varkauden pohjoisena naapurikuntana. Tarjoamme kuntalaisille turvallisen, palveluiltaan tasokkaan ja monipuolisen asuinympäristön.

Kunta työnantajana

Leppävirran kunta on monialainen työnantaja, joka suurimpana paikallisena työnantajana työllistää 480 henkilöä. Arvojamme ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus sekä vastuullisuus.

Leppävirralla edistetään aktiivisesti hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia. Kunnan työhyvinvointitoiminta on tavoitteellista ja yhteisöllisyyttä edistävää.

Viiden kunnan yhteinen ympäristötoimi tuottaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta.

www.leppavirta.fi

Työpaikat
Leppävirran kunta 5

Näytä kaikki