Taivalkosken kunta Taivalkosken kunta Taivalkosken kunta

Taivalkosken kunta

Taivalkoski on tietopalveluiden ja teollisuuden modernia maaseutua kansainvälistyvän luontomatkailualueen keskellä.


Taivalkosken kunta sijaitsee Koillismaalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa valtateiden 20 ja 5 varrella. Paikkakunnan menestystekijöitä ovat toimivat peruspalvelut, hyvät tietoliikenneyhteydet, puhdas luonto ja vesi sekä vilkas kulttuuri- ja liikuntapaikkatarjonta. Luonnon monipuolisuus ja rikkaus luovat perustan turvalliselle ja viihtyisälle asumiselle sekä valtakunnallisesti tärkeälle luonto- ja vapaa-ajanalueelle.


Yhteisöllisyys ja hyvä taloustilanne ovat kunnan nykytilan vahvuudet. Taivalkosken kunta työllistää reilut 400 ammattilaista, jotka huolehtivat kuntalaisten sujuvasta arjesta. Kunta on luotettava ja kannustava työnantaja; työyhteisön keskeisiä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen sekä asiantuntevan henkilöstön arvostus ja turvallisuus. Hyvinvointiin panostetaan mm. tarjoamalla etuja kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Taivalkosken kuntaorganisaatio on savuton työpaikka.


Tervetuloa tuhansien tarinoiden pitäjään!
www.taivalkoski.fi

Työpaikat
Taivalkosken kunta 3

Näytä kaikki