Skip to main content
TVT Asunnot Oy

TVT Asunnot Oy

TVT Asun­not Oy on Tu­run kau­pun­gin omis­ta­ma kiin­teis­töyh­tiö. Vuon­na 1994 pe­rus­tet­tu yh­tiö on alal­laan Tu­run alueen suu­rin. Sen kiin­teis­tö­kan­taan kuu­luu kaik­kiaan yli 11 000 huo­neis­toa. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me koh­tuu­hin­tai­sia ja laa­duk­kai­ta vuok­ra-asun­to­ja ker­ros-, ri­vi- ja pien­ta­lois­ta kaik­kial­ta Tu­rus­ta. Vuok­ra-asun­tom­me ovat va­paa­ra­hoit­tei­sia ja ara­va- tai kor­ko­tu­ki­lai­noi­tet­tu­ja. Vas­tuul­li­se­na ja asia­kas­läh­töi­se­nä toi­mi­ja­na teem­me tii­vis­tä yh­teis­työ­tä lu­kuis­ten isän­nöin­ti- ja kiin­teis­tö­huol­toyh­tiöi­den kans­sa.

Työpaikat
TVT Asunnot Oy 0

Näytä kaikki
No org results text

Ei tuloksia

Työnantajalla ei ole tällä hetkellä työpaikkailmoituksia julkaistuna.