Työnantaja Utsjoen kunta, rekrytointi ja avoimet työpaikat - Kuntarekry Skip to main content
Utsjoen kunta Utsjoen kunta Utsjoen kunta Utsjoen kunta Utsjoen kunta Utsjoen kunta Utsjoen kunta

Utsjoen kunta

Tervetuloa Utsjoelle, Suomen ja Euroopan unionin pohjoisimpaan kuntaan!

Utsjoki – Ohcejohka on asukasluvultaan pieni, mutta mahdollisuuksiltaan suuri. Olemme ylpeitä noin 1200 asukkaan yhteisöstämme ja kahdeksasta vuodenajastamme. Kunnioitamme perinteitä, mutta samalla katsomme rohkeasti tulevaisuuteen.

Kuntastrategiamme sydämessä on halu taata kaikille Utsjoen asukkaille hyvä elinympäristö, mahdollisuus yrittää ja tehdä työtä. Uskomme vahvasti yhteiseen tekemiseen ja yhteisöllisyyteen, arvostamme ainutlaatuista luontoamme ja olemme omistautuneita saamen kielen ja kulttuurin elinvoimaisuuden tukemiseen. Utsjoki on moniarvoinen, mahdollistava ja vastuullinen kunta – sekä vahvasti pohjoisin, kuten sloganimmekin kuuluu!

Utsjoki on tunnettu vahvan saamelaiskulttuurinsa ja upean, arktisen luontonsa lisäksi myös luontaiselinkeinoistaan, kansainvälisestä elinkeinotoiminnastaan sekä vastuullisista kulttuuri- ja luontomatkailupalveluistaan. Kunnan kaikissa kolmessa kyläkeskuksessa tuotetaan palveluita sekä suomen että saamen kielellä, ja jokaisesta keskuksesta löytyvät uudet ja modernit koulu-monitoimitalot. Utsjoki rajoittuu Norjaan ja rajakuntien palvelut, elämykset, nähtävyydet sekä Jäämeri ovatkin aivan kivenheiton päässä. Kunnassamme on laadukas julkinen terveydenhuolto, hyvät peruspalvelut sekä erityisen hulppeat ulkoharrastusmahdollisuudet.

Työnantajana Utsjoen kunta tarjoaa vuorovaikutteisen työympäristön, moniammatillisen työyhteisön, modernit työskentelyvälineet sekä työnkuvan mahdollistaessa myös joustavan työajan ja mahdollisuuden osittaiseen etätyöhön. Kunta tarjoaa työntekijöilleen myös etuja muun muassa liikuntapalveluihin ja lounasruokailuihin.

Suomen huipulla voi viettää sekä rentoa että aktiivista elämää. Utsjoella on tilaa rauhoittua ja hiljentyä – sekä inspiroitua ja tehdä!

Jos etsit uusia mahdollisuuksia ja haluat olla osa ainutlaatuista yhteisöämme, tutustu avoimiin työpaikkoihimme Kuntarekryssä. Lämpimästi tervetuloa Utsjoelle!

________________________________________

Buresboahtin Ohcejohkii, Suoma ja Eurohpá uniovnna davimus gildii!

Ohcejohka lea ássiidlogu dáfus unni, muhto vejolašvuođaid dáfusges stuoris. Mii leat rámis min sullii 1200 ássi servošis ja gávcci jagiáiggis. Ohcejohka gudnejahttá árbevieruid ja seammás dat geahččá duostilit boahtteáigái.

Min ođđa gieldastrategiija guovddáš áššin lea hállu sihkkarastit buohkaide Ohcejoga ássiide buorre eallinbirrasa ja vejolašvuođa fitnodatdoallamii ja barggu bargamii. Mis lea nana jáhkku ovttasráđiid doaibmamii, mii atnit árvvus min áidnalunddot luonddu ja mii leat čatnasan doarjut sámegiela ja sámekultuvrra ealaskasvuođa. Ohcejohka lea gielda, masa gullet máŋggat árvvut, mii fállá vejolašvuođaid ja guoddá ovddasvástádusa – ja dat lea maid nannosit davimus, nugo min slogan máidnu!

Ohcejohka beaggá nana sámi kultuvrra ja ebmos árktalaš luonddu lassin luondduealáhusain, riikkaidgaskasaš ealáhusdoaimmas ja maid vásttolaš kultur- ja luondoturismabálvalusain. Gieldda buot golmma giliguovddážis bálvalusat fállojit suomagiela lassin sámegillii. Juohke guovddážis leat maid ođđaáigásaš skuvla-máŋggadoaibmadálut. Ohcejohgieldda ráji nuppe bealde lea Norga. Danin rádjegieldda bálvalusat, muosáhusat, oaidnámušat ja Jiekŋamearra leat áibba lahka. Min gielddas leat alla dási almmolaš dearvvašvuođafuolahus, buorit vuođđobálvalusat ja lassin erenomáš fiinna vejolašvuođat olgodoaimmaide.

Bargoaddin Ohcejoga gielda fállá bargobirrasa, masa gullet vuorrováikkuhus, geabbilis bargoáigi, vejolašvuohta oasseáigge gáiddusbargui, dálááiggi bargoneavvut ja vel ergonomalaš bargobiras. Gielda fállá bargiidasas vel earret eará lihkadanbálvalus- ja beaiveborranovdduid.

Suoma alimus čohkas lea vejolašvuohta sihke lotkes ja aktiivvalaš eallimii. Ohcejogas lea sadji ráfot ja jaskkodit - ja maiddái bargat ja fidnet inspirašuvnna!

Jos ozat ođđa vejolašvuođaid ja háliidat searvat min erenomáš bargoservošii, de oahpásmuva min bargosajiide Kuntarekrys. Liekkus buresboahtin Ohcejohkii!

Työpaikat
Utsjoen kunta 6

Näytä kaikki