Työnantaja Vaasan kaupunki, rekrytointi ja avoimet työpaikat - Kuntarekry Skip to main content
Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki

Vaasassa energia on positiivista virtaa

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunkina ainutlaatuinen yhdistelmä modernia kansainvälisyyttä, nuorta intoa, innovatiivista osaamista ja herkkää rauhaa. Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa Unescon luonnonperintökohde: meri onkin osa arkeamme ja arjessa latautumista. Vaasasta löytyy yli 160 energia-alan yritystä sekä yli 20 kulttuurielämystä kilometrin säteellä torista.

Elinvoimainen elinkeinorakenne on yksi Vaasan korkean työllisyysasteen avaintekijöistä. Työpaikat eivät rakennu ainoastaan yhden tehtaan tai sektorin varaan, vaan elinkeinorakenne on varsin monipuolinen. Vaasan seudun yhtiöiden kansainvälisyys ja niiden merkittävä energiaosaaminen tekevät seudusta Suomelle tärkeän alueen.

Meitä ajaa menestykseen yhdistelmä vakaata määrätietoisuutta ja positiivista hulluutta. Luonteemme taustalla ovat alueen pitkä historia, asukkaiden ylpeys, sinnikkyys ja vahva kilpailuvietti. Ihmisten intohimoinen suhtautuminen omaan asiaansa näkyy hyvänä työllisyytenä ja uskalluksena yrittää. Seudun työllisyystilanne onkin Suomen parhaimpia; täällä työpaikkaomavaraisuus on jopa 126 %. Tulotaso on lähes pääkaupunkiseudun tasolla, ja alue on Suomen yritystiheintä aluetta.

Meille on luontaista osaamisen, kielten ja kulttuurien yhdistäminen. Vaasa onkin Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki, jossa puhutaan 97 kieltä äidinkielenä. Vahva historia kansainvälisessä kaupankäynnissä sekä veneiden, laivojen ja niitä liikuttavien moottorien valmistuksessa ovat synnyttäneet tänne globaalin energia-alan keskittymän.

Töitä hyvän arjen tekijöille

Tarvitsemme jatkuvasti uusia osaajia; nuoria kesätöihin, opiskelijoita sijaisuuksiin, vastavalmistuneita sekä kokeneita ammattilaisia moniin haastaviin tehtäviin.

Mahdollisuus luoda asukkaille viihtyisä ja turvallinen arki on asia, jota moni meillä työskentelevä arvostaa työssään. Vaasan kaupungin työntekijänä teet merkityksellistä työtä: olet mukana tekemässä Vaasasta kotisatamaa, jossa ihmisten on hyvä elää, työskennellä ja opiskella.

Lähtökohtanamme on saada paras potentiaali esiin työyhteisöissämme rohkaisemalla ja tukemalla. Sen vuoksi satsaamme esimiestyöhön ja valmentavaan johtamiseen. Työyhteisöllemme tärkeät teemat tulevat esiin yhteisissä arvolupauksissamme, joissa sitoudumme toimimaan tavoitteellisesti, arvostamaan ja kehittämään itseämme sekä kunnioittamaan, kuuntelemaan ja kannustamaan muita.

Pyrimme kasvattamaan henkilöstön monimuotoisuutta kiinnittämällä enemmän huomiota eritaustaisten ja eri elämäntilanteissa olevien rekrytointiin ja työllistämiseen. Suosimme anonyymiä rekrytointia, jossa hakijan henkilötiedot eivät näy hakemuksissa, kun esimies käy läpi potentiaalisia ehdokkaita haastattelua varten. Nähtävillä oleva tieto, kuten työkokemus, kannustaa kiinnittämään huomiota tehtävässä vaadittavaan ja kaupungin strategian kannalta olennaiseen osaamiseen.

Meille ominaista on alueen vahva yhteisöllisyys ja sen kehittäminen yhdessä asukkaiden hyväksi. Palveluita edistetään ja tarjotaan tarpeeseen, ja kaikki onnistuu niin suomeksi kuin ruotsiksi. Täällä on hyvä olla, elämän kaikissa vaiheissa.

Tervetuloa töihin Vaasan kaupungille!

Lue lisää Vaasan kaupungista työnantajana ja työntekijöidemme tarinoita: www.vaasa.fi/rekrytointi.

Työpaikat
Vaasan kaupunki 51

Näytä kaikki
Näytä kaikki