test

Kesäsijaiset, Omenamäki / Sommarvikarier, Äppelbacken (Porvoo/Borgå)

Hakuaika päättyy  31.5.2024 12:00

Vi söker SEMESTERVIKARIER: närvårdare och studerande inom vårdbranschen. Arbetet placerar sig till gemensamt serviceboende i Äppelbackens servicecenter. Det är också möjligt att göra inhopp!

Behörighetskravet är närvårdarexamen eller annan motsvarande tidigare examen och registrering i JulkiTerhikki (Valvira). Vi förutsätter flexibilitet, en ansvarsfull attityd, samarbetsförmåga och en förmåga att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp. Vi förutsätter god muntlig och skriftlig förmåga i finska eller svenska. Vi beaktar även sökande som studerar inom branschen.

Vi uppskattar din förmåga att möjliggöra en personlig och god vardag för våra boende beaktande deras individuella behov och önskemål. Vi uppskattar också erfarenhet av arbete med äldre, men det är inte en nödvändighet, eftersom just du kan vara vårt nya, stigande vårdproffs! Vi erbjuder dig trevliga kolleger och omsorgsfull introduktion. Vi satsar på arbetshälsa och säkerhet.

Om du identifierade dessa egenskaper hos dig själv, ta tag i den här intressanta möjligheten!

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). Närvårdarna arbetar i två eller tre skift. Uppgiftsrelaterade lönen är 2483,43 e/mån. I arbetet krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. I över tre månaders vikariat skall den valda personen före mottagandet av uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023).

Sök din plats så fort som möjligt, men senast 31.5.2024 kl.12.00. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden.

Närmare upplysningar ger handledare för serviceboende Eija Leppä, tel.nr. 040 184 0269, e-post eija.leppa@itauusimaa.fi

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Haemme VUOSILOMAN SIJAISIA: lähihoitajia ja hoitoalan opiskelijoita. Työ sijoittuu yhteisölliseen palveluasumiseen Omenamäen palvelukeskukseen. Myös keikkatyö on mahdollista!

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava aiempi tutkinto ja rekisteröinti JulkiTerhikissä (Valvira). Lisäksi edellytämme joustavuutta, vastuullista asennetta ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Edellytämme suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Myös alan opiskelijat huomioidaan haussa.

Arvostamme taitoa mahdollistaa asukkaillemme oman näköinen, hyvä arki, huomioiden asukkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet. Arvostamme myös kokemusta ikääntyneiden parissa työskentelystä, mutta se ei ole välttämättömyys, sillä juuri sinä voit olla meidän uusi nouseva hoitotyön ammattilainen! Tarjoamme sinulle mukavan työtiimin ja huolellisen perehdytyksen. Panostamme työhyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Jos tunnistit itsessäsi nämä ominaisuudet, tartu mielenkiintoiseen tilaisuuteen!

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n mukaan. Työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä. Tehtäväkohtainen palkka on 2483,43 e/kk. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan. Yli 3 kk työsuhteissa valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukainen rikosrekisteriote.

Hae paikkaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.5.2024 klo 12. Haastatteluita ja valintoja suoritamme jo hakuaikana.

Lisätietoja antaa vs. palveluasumisen esihenkilö Eija Leppä, puh. 040 184 0269, s-posti eija.leppa@itauusimaa.fi

Yhteystiedot

vs. palveluasumisen esihenkilö Eija Leppä, puh. 040 184 0269, s-posti eija.leppa@itauusimaa.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan