Skip to main content

Kokoaikatyö

Kokoaikatyö kunta-alalla. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työaika on joko työaikalain tai työehtosopimuksen mukainen enimmäistyöaika. Kokoaikatyö ei perustu tuntirajoihin, vaan vastaajan omaan käsitykseen työn kokoaikaisuudesta. Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja jätä hakemuksesi.